342

hlasov

Všetci nemôžu, ale niekto môže
číslo projektu: 845

Hrdina: Anadrea Geseová

Prečo je hrdinom: Andrea má ukončené štúdium na PF UK v Bratislave v odbore výtvarná výchova. Pracovala ako učiteľka umeleckých predmetov na SOŠ v Hlohovci. Po ukončení akreditovaného vzdelávania v arteterapii začala viesť Ateliér v Trnave. Jej víziou je, aby arteterapia bola zaradená medzi akreditovaný študijný odbor. Je presvedčená, že arteterapeutický ateliér je potrebný na každej škole, v sociálnych zariadeniach, nemocniciach, ale aj vo firmách, kde pomáha pri riešení konfliktov a personálnych vzťahov. Ako arteterapeutka pracuje s deťmi, mladistvými a dospelými v individuálnej a skupinovej terapii.

Organizácia: Asociácia slovenských arteterapeutov

Okres: Banská Bystrica

Web: http://www.art-therapy.sk

Projekt sa prioritne zameriava na vzdelávanie v arteterapii. Pracuje s dvomi cieľovými skupinami - študentmi pedagogického a nepedagogického zamerania, ktorí prostredníctvom workshopov získajú základné poznatky v oblasti arteterapie, ktoré môžu využiť vo svojej praxi po ukončení štúdia. Druhú skupinu tvoria arteterapeuti, umelci, sociálni pracovníci, pedagógovia, psychológovia i príslušníci iných pomáhajúcich profesií, ktorí by radi získali základné i nadstavbové informácie v oblasti arteterapie a záleží im na skvalitnení svojej práce s rôznymi cieľovými skupinami. Zároveň plánujeme vytvoriť priestor na zdieľanie skúseností a posilniť tak arteterapiu na Slovensku.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia