10

hlasov

Akadémia Samostatného Života
číslo projektu: 854

Hrdina: Lukáš Kvokačka

Prečo je hrdinom: Lukáš vyštudoval právo a pracoval pre veľké konzultačné firmy v SR aj zahraničí. Popritom 14 rokov ako dobrovoľník pomáhal so všeobecnými aktivitami a prekladmi, neskôr pribral aj fundraising a projekty, nakoniec začal pomáhať aj s vnútornými procesmi a premenou organizácie na profesionálneho poskytovateľa sociálnych služieb. Okrem Barličky Lukáš pomohol a pomáha viacerým neziskovým organizáciám svojimi skúsenosťami, právnym poradenstvom alebo konzultáciami. Po všetkých tých rokoch sa Lukáš rozhodol pre veľkú zmenu, z korporácie a rozbehnutej kariéry na západe sa vrátil sa domov a pred viac než rokom začal v Barličke pracovať naplno. Ako dobrovoľník pritom stále pôsobí v iných združeniach.

Organizácia: OZ Barlička

Okres: Prešov

Web: http://www.barlicka.sk

Projektom OZ Barlička z Prešova nadväzuje na doterajšiu prácu s mladými ľuďmi s postihnutím a spojením 8 partnerov vytvára spoločnú Akadémiu samostatného života. Mladých ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím sa snaží pripraviť na samostatný život a trh práce, pričom projekt je zameraný na získanie zručností a vedomostí. Pracuje však aj s ich rodičmi tak, aby svoje obavy pretavili do podpory svojich detí a umožnili im rozvíjať sa aj s ich zdravotným postihnutím. Akadémia k týmto dvom prepojeným skupinám pripája aj okolie, keď pracuje so zdravou majoritou spolužiakov v škole, ako aj na sídlisku v podobe susedských komunitných akcií. Vytvára tak ucelený koncept podpory mladých k samostatnosti.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia