4114

hlasov

Detský svet vedy a techniky
číslo projektu: 885

Hrdina: Iveta Csicsolova

Prečo je hrdinom: Naša hrdinka je Ivetka Csicsolová, študentka 2. ročníka Mgr. štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave. Študuje učiteľstvo geografie a informatiky. V CVČ Šaľa pracuje už 6. rok ako vedúca krúžkov robotiky, programovania, digitálnych technológií a geografie.. Dosiahla významné ocenenia na univerzitnom kole Študentskej vedeckej konferencii 2018 v sekcii didaktiky informatiky , kde s príspevkom Robotické stavebnice v škole a po škole získala 1. miesto a v československom kole získala 2. miesto. Svoje vedomosti odovzdáva deťom a mládeži, čím posilňuje u nich vzťah k vede a technike. Pre deti je veľkým vzorom, o čom svedčí veľký záujem o aktivity, ktoré organizuje v CVČ.

Organizácia: Centrum voľného času

Okres: Šaľa

Web: http://www.cvcsala.sk

Hlavným cieľom projektu je vzbudenie záujmu detí a mládeže o vedu a techniku, o moderné digitálne technológie a robotiku vo voľnom čase. Vybudovanie Detského sveta vedy a techniky s odbornými klubovňami so zameraním na vedecko-technické aktivity, čím sa skvalitní úroveň vzdelávania v oblasti vedy a techniky v záujmových útvaroch a klubovej činnosti pod vedením nášho hrdinu - Ivetky Csicsolovej. Prínosom bude dostupnosť moderných digitálnych technológií aj pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia a podpora študentov pri profesionálnej orientácii a výbere škôl s technickým odborným zameraním. Hrdina projektu bude odborným garantom a realizátorom projektu.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia