275

hlasov

Zaži trnavské remeslá.
číslo projektu: 886

Hrdina: Monika Štofejová, rod. Gregorová

Prečo je hrdinom: Už 15 rokov zachraňuje naše kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie. Verí, že deti zmenia tento svet. Svoje vedomosti a zručnosti úspešne odovzdáva druhým, najmä deťom a mladým ľudom na workschopoch, a kurzoch. Od detstva jej učarovali tradičná kultúra a remeslá, ku ktorým ju viedli jej rodičia. Vyštudovala odbor Etnológia- Kulturológia v Trnave a jej diplomová práca sa venovala Drotárstvu. Skúsenosti získala štúdiom, workschopmi, aj prácou v ULUV-e. Je zakladajúcou členkou a dlhoročnou štatutárkou neziskovky Zlatá priadka, ktorá sa od roku 2011 venuje vzdelávacím aktivitám v oblasti tradičných remesiel, najmä hrnčiarstvu, umeleckému drotárstvu a tkaniu na krosnách. Snaží sa, aby nezanikli.

Organizácia: Zlata priadka, n.o.

Okres: Trnava

Web: http://www.uzlatejpriadky.sk

Hlavným cieľom projektu je organizovať voľnočasovo-vzdelávacie kurzy pre deti a mládež, od predškolského veku ,zamerane na tradičnú kultúru a remeslá trnavskej oblasti, ako napr. tkanie na krosnách, hrnčiarstvo, podmaľba na sklo, medovnikárstvo, paličkovanie. Poznávaním tradičných remesiel a kultúry našich predkov chceme rozvíjať povedomie identity detí a ich vlastných koreňov v EU kontexte. Chceme im skvalitniť voľný čas. Projekt bude prebiehať formou kurzov, tvorivých dielní a prednášok, 2-krát týždne v materských školách v Trnave počas 04-10/2019 a 2-krát týždne v parku v časti Kamenný Mlyn počas leta 07-08/2019. Hrdina bude aktívne zapojený ako koordinátor dobrovoľníkov a lektor.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia