1876

hlasov

Radosť objavovať
číslo projektu: 888

Hrdina: Pavol Koprda

Prečo je hrdinom: Paľo sa venuje dobrovoľníctvu v neziskovej organizácii P-MAT už 9 rokov. Organizoval tábory, koordinoval dobrovoľníkov a v 17 rokoch rozbehol novú pravidelnú víkendovku pre šikovné deti. Štyri roky sa úspešne venoval biznisu, ale povedal si, že sa chce vrátiť k tomu, čo mu dáva najväčší zmysel - vzdelávanie a práca s mládežou. Aktuálne ako riaditeľ P-MATu vedie tím 70 dobrovoľníkov, pretože chce pomôcť zvyšovať kvalitu vzdelávania na Slovensku. Paľo získal potrebné zručnosti na realizáciu významných zmien v spoločnosti v trojročnom intenzívnom programe Nexteria Leadership Academy. Je človek so zameraním na ľudí, ktorý vedie a inšpiruje tím pozitívnym príkladom a prístupom.

Organizácia: P-MAT

Okres: Bratislava V

Web: http://www.p-mat.sk

Cieľom projektu je podnietiť v mladých ľuďoch radosť z objavovania matematiky a prírodných vied a tým u nich vzbudiť motiváciu k ďalšiemu rozvoju. V rámci projektu poskytneme deťom možnosť zažiť kvalitné a moderné vzdelávanie. Urobíme to formou jednodňových aktivít na 20 vybraných školách po celom Slovensku. Zároveň pripravíme pobytové akcie pre deti z celého Slovenska, kde formou zážitkových hier budeme rozvíjať kritické a logické myslenie, kreativitu a prácu v tíme. Paľo bude projektovým manažérom celého projektu. Zabezpečí koordináciu dobrovoľníkov, lektorov a bude garantom pripraveného programu. Zároveň zabezpečí zdroje na dlhodobé fungovanie.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia