338

hlasov

Rozbehnime skauting v Stupave
číslo projektu: 901

Hrdina: Richard Dvorský

Prečo je hrdinom: Richard je vedúcim družinovky pre vĺčatá a skautov a tiež vedúcim letných skautských táborov. Mladým chlapcom vo veku 6-15 r. sa venuje vo svojom voľnom čase a mimo svojho bydliska. Pre týchto mladých ľudí vytvára zaujímavý program, ktorý má vždy svoju tému a štruktúru. Učí ich žiť podľa princípov skautingu, vedie ich k ochrane prírody, prispieva k ich osobnostnému rastu a čo je najdôležitejšie, vypĺňa zmysluplne čas mladým ľuďom v meste, v ktorom je veľké množstvo obyvateľov a akútny nedostatok voľnočasových aktivít. Už od roku 2016 pôsobí ako vedúci letných skautských táborov, ktoré pre svoju obľúbenosť najmä pre zmysluplný program býva organizovaný v dĺžke 2 týždňov.

Organizácia: 104. zbor Bratislava Ružinov

Okres: Malacky

Web: http://104zbor.skauting.sk/

Projekt je zameraný na rozvoj skautingu v Stupave. Cieľom je vytvoriť priestor pre zmysluplné trávenie voľného času, aktivity budú viesť mladých ľudí k hodnotám skautingu, ich osobnostnému rozvoju a zodpovednému prístup k životnému prostrediu. Skauting má za cieľ nájsť a vychovať budúcich vodcov, čím sa projekt stáva dlhodobo udržateľným. Pre skautský oddiel chceme zabezpečiť outdoorové vybavenie, ktoré bude využívané pri spoločných aktivitách a pomôže zatraktívniť program a rozšíriť jeho možnosti. Richard bude pôsobiť ako vodca oddielu. Do projektu bude prispievať svojou aktívnou účasťou na schôdzkach, výletoch a vedením skautského letného tábora. Využije tak svoje dlhoročné skúsenosti.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia