255

hlasov

HOLÍČSKE MEGALITY – kamene zabudnutého času: Spoznaj a chráň svoju históriu
číslo projektu: 903

Hrdina: PhDr. Rudolf Irša

Prečo je hrdinom: PhDr. Rudolf Irša sa venuje dejinám mesta Holíč, ich výskumu a publikovaniu už vyše 30 rokov. Na území mesta urobil niekoľko záchranných výskumov počas stavebných prác, pri ktorých zdokumentoval zabudnuté stredoveké opevnenie, zničené roku 1393, našiel črepnisko z výroby Holíčskej manufaktúry, pravekú megalitickú svätyňu, podzemie hradnej veže zaniknutého starého hradu atď. Preskúmal množstvo archívneho materiálu. Napísal 3 monografie venované dejinám Holíča a viacero štúdií na túto tému. V roku 1990 návrhom na zápis objektov medzi kultúrne pamiatky zabránil asanácii zvyšnej časti historického centra Holíča, kde bolo naprojektované "panelákové" sídlisko. Väčšinu z toho vykonal vo voľnom čase

Organizácia: Spoločnosť Charyma

Okres: Skalica

Web: http://charyma.szm.com/

Vyhotovíme viacjazyčnú webovú stránku informujúcu o náleze pravekej svätyne v Holíči a o existencii voľne prístupného Lapidária zostaveného z veľkých megalitických kameňov v parku v centre mesta. Webová stránka sprístupní návštevníkom z celého sveta populárnou formou odborné informácie o objave, ktorý je v strednej Európe unikátom. Prispeje k propagácii dejín mesta, regiónu a Slovenska doma aj v zahraničí a k ochrane objektu rozšírením vzdelania návštevníkov a domácich obyvateľov. Súčasťou projektu je vyhotovenie 3D modelu svätyne. Stránka bude vyhotovená v spolupráci s objaviteľom objektu, PhDr. Rudolfom Iršom, ktorý napísal dve knihy o Holíčskej svätyni a tri knihy o dejinách mesta Holíč.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia