87

hlasov

Učme sa nájsť si prácu
číslo projektu: 909

Hrdina: Michaela Valicová

Prečo je hrdinom: Michaela pôsobí ako kariérová poradkyňa a svoju prácu vníma ako poslanie. Pomáha ľuďom odhaliť skrytý potenciál, zvoliť študijné zameranie a povolanie, v ktorom nájdu uplatnenie, motiváciu a radosť. Vedie zážitkové workshopy kariérového poradenstva a individuálne pracuje s rôznymi cieľovými skupinami – študenti, mamičky na/po materskej, pracujúci dospelí, krátkodobo nezamestnaní, dlhodobo nezamestnaní so znevýhodneniami. Jej srdcovou cieľovou skupinou sú mladí nezamestnaní z marginalizovaných skupín. V roku 2018 získala pre Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o. „Národnú cenu kariérového poradenstva“ za inovatívny poradenský koncept práce s mladými nezamestnanými.

Organizácia: Podnik medzitrhu práce - Šanca pre všetkých, n.o.

Okres: Banská Bystrica

Web: http://www.pmpbb.eu

Cieľom projektu je podporiť zamestnanosť sociálne znevýhodnených banskobystričanov so zreteľom na Rómov prostredníctvom prepojenia zážitkového kariérového poradenstva, sociálneho poradenstva a vzdelávania. Toto sú kľúčové nástroje pre zlepšenie postavenia sociálne znevýhodnených na trhu práce, a tým zlepšenia ich sociálnej situácie. Druhou nepriamou skupinou sú ich rodinní príslušníci a komunita, ktorá bude ich výsledkami v pozitivnom ponímaní ovplyvnená. Zároveň bude vytvorený priestor pre všetkých, ktorí potrebujú podporu a pomoc pri prekonávaní bariér v súvislosti s hľadaním a nájdením zamestnania.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia