329

hlasov

Škôlkarsky vodičák
číslo projektu: 911

Hrdina: Janka Mičušíková, Ing.

Prečo je hrdinom: Pani Janka Mičušíková je obyvateľkou Hliníka nad Váhom, mestskej časti mesta Bytča. Hoci je pôvodom z Oravy, kde v rodnom kraji nechala kus svojho srdca, oduševnene sa "rozdáva" aj vo svojom terajšom bydlisku. Okrem aktivít v obci, kde pomáha s organizovaním, vybavovaním, zveľaďovaním, spolupracuje a významne pomáha aj Materskej škole, ktorú navštevujú jej deti. Ako rodič, matka, podnikateľka pomáha pri organizovaní školských akcií, získavaní finančných prostriedkov, rada vymýšľa a tvorí s učiteľkami, nabáda a inšpiruje ostatných rodičov, aktívne pracuje vo Výbore združenia rodičov aj v Rade školy. Pri našich potrebách a problémoch vieme, že máme u nej "dvere i srdce dokorán otvorené".

Organizácia: Mesto Bytča (pre Materská škola Hliník nad Váhom, Bytča)

Okres: Bytča

Web: http://www.mshlinik.sk

Zámerom projektu je položenie "základného kameňa" vzdelávania detí materskej školy i ostatných detí obce v oblasti dopravnej výchovy, a to formou situačných a zážitkových aktivít na dopravnom ihrisku. Dopravná výchova a praktický tréning pod vedením dospelých pomôže k nadobúdaniu základných návykov správania sa v rôznych dopravných situáciách. S cieľom vytvárania uvedomelého vzťahu k cestnej premávke, zmyslu pre ochranu a pomoc druhému v reálnych dopravných situáciách chceme vytvoriť v školskom areáli dopravné ihrisko. Za týmto účelom je potrebné na školskom dvore položiť asfaltový koberec, vyznačiť zvislé a vodorovné dopravné značenie, dopravné prostriedky a ochranné prostriedky pre deti.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia