109

hlasov

Bez obalu!
číslo projektu: 912

Hrdina: Žofia Kutlíková Jakubová

Prečo je hrdinom: Téme ochrany životného prostredia, najmä problematike odpadov sa Žofia venuje dlhšiu dobu. Minulý rok realizovala úspešný projektu Bez obalu cez Sokratov inštitút, vrámci ktorého pomáhala znižovať odpad 8 bratislavským domácnostiam počas štyroch mesiacov. Následne založili s manželom občianske združenie Pestrec, ktoré sa venuje environmentálnej výchove, ekológii a aktivitám zameraným na zvýšenie citlivosti a osobnej zodpovednosti za stav životného prostredia.

Organizácia: Pestrec

Okres: Zlaté Moravce

Web: http://ozpestrec.sk/

Odpad sa stal jednou z ústredných tém ochrany životného prostredia. Produkuje ho každý z nás a každý je schopný jednoduchými krokmi obmedziť jeho množstvo. Projekt Bez obalu! bude zameraný na intenzívnu niekoľko mesačnú spoluprácu s vybranými zapojenými domácnosťami v Zlatomoraveckom okrese, ktoré budú počas 3 mesiacov znižovať svoj odpad a hľadať ekologickejšie alternatívy v ich každodennom živote. Okrem týchto domácností bude Žofia spolupracovať so školami interaktívnou formou vzdelávania o odpade a so širokou verejnosťou. Projekt tematicky nadväzuje na úspešný projekt realizovaný v BA, teraz sa však presunie do iného regiónu.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia