4185

hlasov

Autizmus a rodina, každý je tam hrdina
číslo projektu: 929

Hrdina: MUDr. Iveta Bujňáková

Prečo je hrdinom: Ivetka je človek, ktorý pred šiestimi rokmi stál pri založení občianskeho združenia Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) Turiec, ktoré sa stará o 22 rodín s autistickým členom. Taktiež sa zaslúžila o založenia rodinného centra a špeciálnej materskej školy pre autistov. Sama je matkou štyroch detí, z toho jedno má autizmus. Aj keď v uplynulom roku prekonávali v rodine náročné obdobie, stále sa dokázala venovať rodinnému centru a zakladaniu škôlky. Popri všetkých týchto aktivitách sa jej podarilo úspešne absolvovať doktorandské štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Svojim aktívnym prístupom k práci je inšpiráciou pre viacerých členov SPOSA Turiec, ale aj pre verejnosť.

Organizácia: Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) Turiec

Okres: Martin

Web: http://www.sposaturiec.sk

Projekt je zameraný na aktivity pre rodiny s deťmi a mládežou s autizmom. Naším cieľom je realizovať akcie, ktoré podporia súdržnosť rodín, spolupatričnosť, ale aj ocenia samotné matky a otcov v ich neľahkej ceste. Chceli by sme organizovať podujatia pri príležitosti dňa otcov, dňa matiek, dňa detí, ale aj spoločný rekondičný pobyt pre všetky členské rodiny SPOSA Turiec, či varenie gulášu našimi autistickými členmi.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia