219

hlasov

Život môže byť krajší
číslo projektu: 938

Hrdina: Mgr. Beata Molnárová

Prečo je hrdinom: Beata Molnárová pracuje od r. 2010 ako riaditeľka Detského domova Harmónia, zároveň je predsedkyňou správnej rady OZ Harmónia - pre deti. Pod jej vedením prešlo zariadenie mnohými zmenami, ktoré vedú ku skvalitneniu života detí umiestnených v tomto zariadení. Deti sa zo starej budovy presťahovali do rod. domov. Okrem vytvorenia stabilného prijímajúceho prostredia majú lepšiu možnosť integrácie so svojimi rovesníkmi. Sú vedené k samostatnosti, k vzdelávaniu, zvládaniu starost. o seba aj domácnosť.Sú podporované v záujm. činnostiach. Pre deti sa zabezpečujú podporné terapie, ako hipo, canis, arte terapia. Podporujú sa vzťahy s biol. rodinou, po úprave podmienok je možný návrat k nej.

Organizácia: Harmónia - pre deti

Okres: Pezinok

Web:

Projektom chceme zabezpečiť spoločne s riaditeľkou detského domova, financovanie rôznorodých aktivít pre deti, umiestnených v detskom domove. Motivovať ich k aktívnemu tráveniu voľného času. Zabezpečiť im prežívanie pozitívnych emócii pri aktivitách, spoznávanie nových možností, získavanie vedomostí, zručností. Vytváranie zdravých vzťahových väzieb. Dôležitá je aj integrácia detí medzi rovesníkmi a v dospelosti začlenenie sa do spoločnosti.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia