163

hlasov

Meníme opustené na plné života
číslo projektu: 943

Hrdina: Lýdia Vencelová

Prečo je hrdinom: Spolu s dvoma ďalšími mamami založila občianske združenie a Súkromnú základnú školu Bakomi v Banskej Štiavnici. Už siedmy rok vynakladá veľa úsilia na to, aby škola fungovala a napredovala. Verí, že modernizácia školstva sa deje zdola. Škola sa snaží vychovávať a vzdelávať moderne a inovatívne, pripravovať deti pre život v dynamicky sa meniacom prostredí, brať ohľad na ich jedinečnosť, rozvíjať ich individuálny potenciál. Je spoluautorkou inovatívneho šlabikára. V škole pracuje ako školský psychológ a výchovný poradca. Školu vníma ako komunitný priestor. Verí v silu komunity.

Organizácia: Bakomi

Okres: Banská Štiavnica

Web: http://www.bakomi.sk

Zmeníme časť zanedbanej školskej záhrady na experimentátorsko-bádateľskú zónu pre deti i dospelých - "učirisko" = učiť sa + ihrisko. V učirisku budú nádrže na vodu, rôzne potrubia, prepážky, vodné inštalácie. Budú tam tiež kamene a drevá rôznej veľkosti a druhu na stavanie a tvorenie. Budú tam rôznorodé štrky, piesok, humus a ďalšie materiály. Hmyzie domčeky, presklené mravenisko, malé skleníky a ďalšie inštalácie budú slúžiť na pozorovanie rôznych foriem života. Učirisko bude slúžiť pre deti, rodičov a učiteľov našej školy aj pre širšiu verejnosť.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia