4188

hlasov

Šanca dokázať viac.
číslo projektu: 951

Hrdina: Jana Kvasnová

Prečo je hrdinom: Janka Kvasnová. Matka, ktorá sa popri svojich starostiach so ZTP synčekom, o ktorého sa stará sama, zaujíma aj o potreby a zdravie iných zdravotne znevýhodnených občanov. Založila a vedie občianske združenie, ktoré je zriaďovateľom rekondično-rehabilitačného centra, ktoré svojou vybavenosťou zastrešuje rehabilitáciu ťažko zdravotne postihnutých osôb banskobystrického kraja na vysokej úrovni. Pre mnohých rodičov je veľkou inšpiráciou. Okolo seba rozdáva úsmev a dobrú náladu a čo povie, to aj splní.

Organizácia: Daruj nádej, občianske združenie

Okres: Banská Bystrica

Web: http://www.centrumR1.sk

Potreby detí s ťažkým zdravotným postihnutím si vyžadujú komplexný prístup zameraný aj na úpravu psychosociálnych funkcií, ktorý smeruje k rozvoju vzdelania a samostatnosti. Zakúpením potrebného vybavenia a úhradou nákladov za certifikovaný kurz EEG Biofeedback vytvoríme priestor a možnosti pre pravidelný tréning, ktorý eliminuje poruchy správania /pozornosť, stres/, poruchy reči aj spánku, poruchy pamäte a pod.. Deti sa tak naučia ovládať svoj mozog, svoju pozornosť, zvýšia koncentráciu a výkon pri učení, či bežnom fungovaní v živote. Janka sa postará o výber, nákup, inštaláciu vybavenia, zariadenie priestoru ako aj poskytnutie informácií o možnosti a vhodnosti terapie.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia