141

hlasov

Divadlo Cinknutí
číslo projektu: 960

Hrdina: Matúš Ješko

Prečo je hrdinom: Matúš je človek, ktorý už dlhé roky venuje svoj čas práci s deťmi a mládežou. Každoročne s tímom organizuje letné tábory pre deti a mládež, počas roka sa stretáva s mladými pri spoločenských hrách alebo na rôznych turistických výletoch. Snaží sa rozvíjať pohybové aktivity a činnosti pre deti a mládež a taktiež podporuje kultúrno-spoločenské akcie.

Organizácia: C.I.N. (cin - ako "puto")

Okres: Hlohovec

Web: http://www.ozcin.sk

Cieľom projektu je podporiť činnosť divadla. Financie by boli použité na technické zabezpečenie divadla ako je napríklad prenosné pódium, mikrofóny - zvuková technika, rôzne rekvizity. Divadlo je prostriedkom správneho využitia voľného času, ktoré pomáha rozvíjať osobnosť mladých a detí. Hrdinom tohto projektu je Matúš, ktorý zabezpečuje chod divadla. Jeho prístup a nadšenie je pre nás vzorom.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia