148

hlasov

Košický dobrovoľnícky rok 2019
číslo projektu: 966

Hrdina: Mgr. Martin Ištvan

Prečo je hrdinom: Martin je povolaním právnik, zakladateľ Dobrovoľníckeho centra Košíc, ktoré v súčasnosti spolu s partiou nadšencov riadi, ale hlavne človek, ktorý chce cez neziskové startupy meniť veci k lepšiemu. Desiatkami dobrovoľníckych akcií vzbudzuje záujem verejnosti o svoje okolie a teda o veci verejné. Snaží sa poukázať na efektivitu spolupráce prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít za účasti samospráv, súkromného sektora a neziskového sektora. Ich spolupráca má viesť k poukázaniu optimálnej formy rozvoja komunitného spolunažívania občanov, k spoločenskej zodpovednosti súkromnej sféry a k vytváraniu podmienok pre rozvoj dobrovoľníctva zo strany samospráv.

Organizácia: Dobrovolnícke centrum Košíc

Okres: Košice IV

Web: http://www.dobrekosice.sk

Projekt Košický dobrovoľnícky rok 2019 chce nadviazať na úspešné projekty dobrovoľníckej jari a jesene už pár rokov realizovaných v meste Košice. Cieľom je zorganizovanie minimálne 30 dobrovoľníckych akcií so zameraním na zlepšenie životného prostredia. Počas roka 2019, kedy bude mesto Košice držiteľom titulu Európske mesto dobrovoľníctva, obyvatelia mesta sa budú môcť aktívne zapojiť do komunitného verejného života vo svojom okolí a spoločne tak meniť svoje životné prostredie k lepšiemu a tvoriť dobré Košice.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia