1

hlasov

Škola Harmónia
číslo projektu: 97

Hrdina: Eva Kyšková

Prečo je hrdinom: Eva Kyšková pracuje v miestnej komunite na dobrovoľníckej báze takmer 20 rokov. Je zakladateľkou OZ Lackovci a dlhoročnou organistkou vo farskom kostole a dirigentkou miešaného zboru sv.Ladislava a Zbor koncertoval doma i v zahraničí a získal viaceré ocenenia. Vyše 15 rokov pôsobila ako učiteľka na ZUŠ v Rajci, kde viedla deti k láske ku klavíru, zborovému spevu a s mnohými získala skvelé umiestnenia na súťažiach ako korepetítorka. S detským zborom ZUŠ nahrala dve CD vianočných piesní a získala zlaté pásmo v celoslovenskej súťaži detských zborov. Svoje pedagogické schopnosti chce v spolupráci s ostatnými priateľmi - umelcami rozdávať deťom vo vlastnej základnej umeleckej škole.

Organizácia: OZ Lackovci

Okres: Žilina

Web: http://zborladislav.webnode.sk

V neďalekom mestečku Rajecké Teplice chceme založiť Umeleckú školu, keďže takýto typ školy v meste nie je. Deti sú nútené dochádzať do iných miest, alebo na umeleckú výchovu rezignovať. Mesto má potenciál nielen v liečivých termálnych prameňoch, ale aj v talentovaných ľuďoch, ktorí tu žijú. V regióne fungujú viaceré folklórne skupiny, existuje miešaný zbor, dychovka a kapely, ktoré hrajú populárnu a tanečnú hudbu. Je dôležité, aby sa pre tieto zoskupenia vychovával dorast. Chceme založiť školu, kde budú pedagogicky pôsobiť umelci z regiónu, ktorí budú svoje umenie sprostredkovávať ďalším generáciám.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia