59

hlasov

Farebná záhrada
číslo projektu: 993

Hrdina: Monika Necpálová

Prečo je hrdinom: Divadelníčka, herečka, režisérka, autorka diel pre deti. Certifikovaná lektorka dramaticko-literárneho odboru už desať rokov vedie tvorivé vzdelávacie dielne, tábory pre deti rôznych vekových kategórií doma aj v zahraničí. Spolupracuje s krajanskými Slovákmi. V stredoslovenskom regióne spolupracuje s knižnicami a školami. Je autorkou viacerých úspešných slovenských i nadnárodných projektov pre deti. Pôsobí ako literárna, televízna i divadelná autorka pre deti. V oblasti práce s mládežou vedie tréningy programu Erasmus+. Absolvovala odbor Kreatívnej pedagogiky na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe, na Janáčkovej akadémii v Brne i množstvo zahraničných vzdelávacích kurzov.

Organizácia: Thalia Teatro

Okres: Zvolen

Web: http://www.thaliateatro.sk

Thalia Teatro pod lektorským vedením hrdinu pripraví šesť trojdňových divadelných bábkových denných ateliérov pre deti v rôznych školách Banskobystrického kraja. Na ateliéri, formou bábkarskeho workshopu, deti na základe metafory „Ako slniečko vyberalo farby pre kvietky v záhrade“ pochopia, že ľudia pod slnkom majú rôznu farbu pleti. Hlavným motívom ateliéru je prostredníctvom bábkového divadla deti viesť k tolerancii bez ohľadu na farbu pleti. Bábkové divadlo pôsobí ako prostriedok proti tzv. etiketovaniu (ty si biely, ty si čierny, on žije v obrovskom dome, ona nenosí značkové oblečenie a pod). Za životné podmienky, v ktorých sme sa narodili a v ktorých deti žijú, samotné deti nemôžu.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia