Postupujúce projekty

Bytčafilm

Hrdina: Peter Gärtner

Organizácia: Filmový klub Bytča

Počas roka by mala miestna komunita natočiť celovečerný Bytčafilm na princípe kolektívneho diela, teda všetky zložky: herci, technický tím, remeselníci, atď. by mali vzísť z miestnej komunity. Účastníci by sa mali zapájať hlavne v kreatívnej zložke, teda sami tvoriť scenár filmu, čo by viedlo vo výsledku k veľkej pestrosti a k zachyteniu miestnej kultúrnej identity. Film by sa mal natáčať priamo v exteriéroch mesta, čím by sa aj mesto fyzicky dostalo do filmu. Účastníci by boli vedení odbornými lektormi, ktorý by však boli len ich prostredníkmi. Film by mal byť nakoniec uvedený do distribúcie v kinách a stať sa tak svedectvom o celom procese tohto projektu a zvýšiť tak povedomie o Bytči.

Viac

Farebná záhrada

Hrdina: Monika Necpálová

Organizácia: Thalia Teatro

Thalia Teatro pod lektorským vedením hrdinu pripraví šesť trojdňových divadelných bábkových denných ateliérov pre deti v rôznych školách Banskobystrického kraja. Na ateliéri, formou bábkarskeho workshopu, deti na základe metafory „Ako slniečko vyberalo farby pre kvietky v záhrade“ pochopia, že ľudia pod slnkom majú rôznu farbu pleti. Hlavným motívom ateliéru je prostredníctvom bábkového divadla deti viesť k tolerancii bez ohľadu na farbu pleti. Bábkové divadlo pôsobí ako prostriedok proti tzv. etiketovaniu (ty si biely, ty si čierny, on žije v obrovskom dome, ona nenosí značkové oblečenie a pod). Za životné podmienky, v ktorých sme sa narodili a v ktorých deti žijú, samotné deti nemôžu.

Viac

Naštartuj svoj futbalový sen

Hrdina: Roman Kuzemka

Organizácia: CFT Academy Slovakia

Cieľom projektu je ponúknuť príležitosť pre deti, aby naštartovali svoj futbalový sen. Mnohí chlapci snívajú o tom, že raz budú Messim alebo Cristianom Ronaldom, no často sa im nikto koncepčne nevenuje, nerozvíja ich talent. Práve v tomto smere sú CFT Academy Slovakia a Roman Kuzemka fenomenálni, že pre chlapcov a dievčatá otvárajú dokonalé možnosti, aby mohli urobiť prvé futbalové kroky a postupne na základoch, ktoré v akadémii získajú, postavili svoj vlastný futbalový sen. Treba zdôrazniť, že metodika nie je o drile, ale o zábave a úprimnej detskej radosti, keď dieťa objavuje čaro futbalových fínt so spontánnou ľahkosťou.

Viac

Skáče celé Slovensko

Hrdina: Pavlína Hadová

Organizácia: Slovenská rope skippingová asociácia

Cieľom projektu je šírenie rope skippingu po celom Slovensku a motivovať najmä deti a mládež aktívne využívať voľný čas, čím sa zamedzí myšlienkam tráviť voľný čas nevhodným spôsobom, napr. drogy, alkohol atď. Medzi hlavné aktivity projektu patria prezentácie a workshopy, kde širokej verejnosti, najmä deťom a mládeži priblížime rope skipping ako nový šport na Slovensku a naučíme ich, že skákanie cez švihadlo je zábavnou formou športu, ktorý môžu využiť nielen v kluboch, ale aj pri svojich bydliskách. Ďalšou aktivitou je organizovanie kempu na strednom Slovensku prístupný pre všetkých záujemcov zo Slovenska. Na konci projektu organizujeme súťaž. Naša hrdinka bude aktívnou súčasťou projektu.

Viac

Vybudovanie oddychovej zóny s prírodnou učebňou

Hrdina: Jana Harmečková

Organizácia: Združenie rodičov a priateľov Základnej a Materskej školy v Rudine

Cieľom projektu je vybudovanie oddychovej zóny v okolí obce Rudina. Súčasťou zóny bude náučný chodník a vybudovanie prírodnej učebne pre vzdelávacie účely v spojitosti s prírodou. Pre tento projekt sme sa rozhodli z dôvodu, že máme v okolí veľa prírodných zakútí, ponúkajúcich sa pre oddychové aktivity v prírode. Hrdinka Janka je hlavným tvorcom myšlienky, pretože pri každej aktivite, ktoré naše OZ realizuje, sa nás snaží vytiahnuť mimo obce, asfaltu a ulíc, do prírody, kde každý človek môže načerpať dnes tak potrebnú energiu. Jankin skvelý ľudský prístup a organizačné schopnosti by sme radi využili pri koordinácii dobrovoľníkov v rámci realizácie projektu.

Viac

Košický dobrovoľnícky rok 2019

Hrdina: Mgr. Martin Ištvan

Organizácia: Dobrovolnícke centrum Košíc

Projekt Košický dobrovoľnícky rok 2019 chce nadviazať na úspešné projekty dobrovoľníckej jari a jesene už pár rokov realizovaných v meste Košice. Cieľom je zorganizovanie minimálne 30 dobrovoľníckych akcií so zameraním na zlepšenie životného prostredia. Počas roka 2019, kedy bude mesto Košice držiteľom titulu Európske mesto dobrovoľníctva, obyvatelia mesta sa budú môcť aktívne zapojiť do komunitného verejného života vo svojom okolí a spoločne tak meniť svoje životné prostredie k lepšiemu a tvoriť dobré Košice.

Viac

DETI A MLÁDEŽ POTREBUJÚ VZORY

Hrdina: Martin Gabaj

Organizácia: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

V rámci projektu by sme radi pokračovali vo zveľaďovaní verejného športového areálu na Majerníkovej ulici v Karlovej Vsi. Chceli by sme sa zamerať na priestor okolo záhradného kútika s vysadenými jedlými kríkmi. Radi by sme vybudovali altánok so strechou, ktorá by slúžila na zachytávanie dažďovej vody na polievanie. Altánok by zároveň mohol byť využitý ako priestor na exteriérovú eko-učebňu pre deti. Nádoby na zachytávanie dažďovej vody by plnili 2 funkcie – ako nádrže na dažďovú vodu a vďaka vstavanému kvetináču by si deti mohli do nich vysadiť napríklad jedlé bylinky. Martin Gabaj ako dlhoročný podporovateľ obnovy areálu by pomohol pri organizovaní spolupráce dobrovoľníkov na projekte.

Viac

Divadlo Cinknutí

Hrdina: Matúš Ješko

Organizácia: C.I.N. (cin - ako "puto")

Cieľom projektu je podporiť činnosť divadla. Financie by boli použité na technické zabezpečenie divadla ako je napríklad prenosné pódium, mikrofóny - zvuková technika, rôzne rekvizity. Divadlo je prostriedkom správneho využitia voľného času, ktoré pomáha rozvíjať osobnosť mladých a detí. Hrdinom tohto projektu je Matúš, ktorý zabezpečuje chod divadla. Jeho prístup a nadšenie je pre nás vzorom.

Viac

Zveľaďovanie materského centra

Hrdina: Veronika Kosková

Organizácia: Materské centrum Mamina

Cieľom nášho projektu je zveľaďovanie priestorov Materského centra Mamina v Sásovej. Nakoľko sa naše priestory nachádzajú v bývalej základnej škole, sociálne zariadenie nie je vyhovujúce a prispôsobené potrebám rodičov s malými deťmi. Napriek tomu, že Veronika sa snažila vytvoriť vhodný priestor pre fungovanie s malými detičkami vo forme prebaľovacích pultov, momentálny stav stále nie je úplne vyhovujúci.

Viac

Pumptrack Beluša

Hrdina: Juraj Belobrad

Organizácia: Strážovská stopa

V projekte chceme vybudovať pumptrack - dráhu pre bicykle, ktorá je jedinečná tým, že namiesto pedálovania sa na generovanie rýchlosti využíva pohyb tela. Dráha bude mať asfaltový povrch, čím umožníme jej využitie aj pre kolobežkárov a korčuliarov. Týmto projektom by sme radi oslovili hlavne mladú generáciu, ktorú by sme takto motivovali k pohybovej aktivite. V okolí dráhy by sme tiež chceli vybudovať oddychovú zónu s lavičkami a prvkami na cvičenie s vlastným telom, kde by sa mohli stretávať ľudia a tráviť tak spolu čas. Projekt chceme vybudovať s pomocou dobrovoľníkov, čím podporíme stretávanie a vzťahy v komunite.

Viac

Šanca dokázať viac.

Hrdina: Jana Kvasnová

Organizácia: Daruj nádej, občianske združenie

Potreby detí s ťažkým zdravotným postihnutím si vyžadujú komplexný prístup zameraný aj na úpravu psychosociálnych funkcií, ktorý smeruje k rozvoju vzdelania a samostatnosti. Zakúpením potrebného vybavenia a úhradou nákladov za certifikovaný kurz EEG Biofeedback vytvoríme priestor a možnosti pre pravidelný tréning, ktorý eliminuje poruchy správania /pozornosť, stres/, poruchy reči aj spánku, poruchy pamäte a pod.. Deti sa tak naučia ovládať svoj mozog, svoju pozornosť, zvýšia koncentráciu a výkon pri učení, či bežnom fungovaní v živote. Janka sa postará o výber, nákup, inštaláciu vybavenia, zariadenie priestoru ako aj poskytnutie informácií o možnosti a vhodnosti terapie.

Viac

Cesta chleba

Hrdina: Paulina Hajdúchová

Organizácia: Cesta hrušovských obyčají

V Hrušove, ktorý je známy Hontianskou parádou, na ktorej sa prezentuje umenie, folklór a remeselná zručnosť našich predkov, chceme vybudovať prístrešok pre prezentovanie a výuku pečenia chleba v originálnych hrušovských kamenných peciach. V takejto exteriérovej kuchyni, v ktorej budú umiestnené kamenné pece a sporák na drevo budeme realizovať edukačné aktivity pre školy, škôlky, turistov a všetkých, ktorí si budú chcieť vyskúšať "cestu chleba" - prostredníctvom ukážok a rozprávania o tom, ako bolo najmä v minulosti ťažké zabezpečiť každý deň chlieb na stôl. S pomocou "živých kuchársky knižiek"-gazdín, chceme zmapovať i rozmanitosť v pečení chleba v rôznych regiónoch Slovenska.

Viac

Meníme opustené na plné života

Hrdina: Lýdia Vencelová

Organizácia: Bakomi

Zmeníme časť zanedbanej školskej záhrady na experimentátorsko-bádateľskú zónu pre deti i dospelých - "učirisko" = učiť sa + ihrisko. V učirisku budú nádrže na vodu, rôzne potrubia, prepážky, vodné inštalácie. Budú tam tiež kamene a drevá rôznej veľkosti a druhu na stavanie a tvorenie. Budú tam rôznorodé štrky, piesok, humus a ďalšie materiály. Hmyzie domčeky, presklené mravenisko, malé skleníky a ďalšie inštalácie budú slúžiť na pozorovanie rôznych foriem života. Učirisko bude slúžiť pre deti, rodičov a učiteľov našej školy aj pre širšiu verejnosť.

Viac

Divadlom k otvorenosti

Hrdina: Andrej Návojský

Organizácia: Nadácia Milana Šimečku

Hlavným zámerom projektu je príprava a realizácia divadelného predstavenia spolu s cudzincami žijúcimi v Bratislave. Využijeme Divadlo Fórum, ktoré umožňuje sprostredkovať príbehy diskriminácie a otvoriť dialóg s publikom. Hlavným cieľom projektu je posilňovať hlasy mladých ľudí, ktorí na Slovensko prichádzajú z iných krajín a poskytnúť im inovatívny spôsob zapojenia sa vo svojej komunite. Projekt vytvára možnosť prepájania dobrovoľníkov, tvorivých ľudí a utečencov. Hru uvedieme na festivale [fjužn] v Bratislave a regiónoch. To poskytne možnosť dialógu v komunite ľudí, ktorí sa zaujímajú o témy nových menšín. Náš hrdina bude lektorsky viesť workshop a dialóg s publikom.

Viac

Tvorivosť našich predkov v živote našich detí

Hrdina: Andrea Dikácz

Organizácia: Ipeľské kultúrne a turistické združenie

Praktické vedomosti nie sú súčastou učebného plánu na základných školách. S našou školou, ZŠ Salka, 108 žiakov máme už 10 ročnú spoluprácu - oživenie remeselníckej činnosti formou pravidelných torivých dielní v ľudovom dome, aby staré remeslá našich predkov, ktoré sa zachovali v dedine nevymizli, aby mohla mládež ich osvojiť. Tento pilotný program chceme s Vašou pomocou zaviesť aj do dalších piatich škôl pre piatákov. V pravidelných intervaloch nasledovné remeslá budeme učiť cielovej skupine: tkanie kobercov, práce zo šúpolia, z kože, z hliny, hrnčiarstvo, makramé-uzlíkovanie , malovanie tradičných motývov a batikovanie. V súčastnosti budeme s deťmi piecť tradičné jedlá.

Viac

Život môže byť krajší

Hrdina: Mgr. Beata Molnárová

Organizácia: Harmónia - pre deti

Projektom chceme zabezpečiť spoločne s riaditeľkou detského domova, financovanie rôznorodých aktivít pre deti, umiestnených v detskom domove. Motivovať ich k aktívnemu tráveniu voľného času. Zabezpečiť im prežívanie pozitívnych emócii pri aktivitách, spoznávanie nových možností, získavanie vedomostí, zručností. Vytváranie zdravých vzťahových väzieb. Dôležitá je aj integrácia detí medzi rovesníkmi a v dospelosti začlenenie sa do spoločnosti.

Viac

Prvý exponát pre Múzeum starých strojov

Hrdina: Jozef Mačaj

Organizácia: Múzeum starých strojov Košice

Získané financie by sme chceli použiť na nákup prvého exponátu do Múzea starých strojov, zreštaurovať ho a vystaviť pre verejnosť.

Viac

Autizmus a rodina, každý je tam hrdina

Hrdina: MUDr. Iveta Bujňáková

Organizácia: Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) Turiec

Projekt je zameraný na aktivity pre rodiny s deťmi a mládežou s autizmom. Naším cieľom je realizovať akcie, ktoré podporia súdržnosť rodín, spolupatričnosť, ale aj ocenia samotné matky a otcov v ich neľahkej ceste. Chceli by sme organizovať podujatia pri príležitosti dňa otcov, dňa matiek, dňa detí, ale aj spoločný rekondičný pobyt pre všetky členské rodiny SPOSA Turiec, či varenie gulášu našimi autistickými členmi.

Viac

Spoznajte Slovensko spolu s nami

Hrdina: Juraj Šimkovič

Organizácia: Cakumprásk, o.z

Projekt je zameraný na spoznávania Slovenska - na prírodu a ľudí. V minulom školskom roku Juraj a Frederik navštívili 91 hradov a zámkov Slovenska a spísali cestopis - praktickú príručnú príručku. V tejto knihe je veľa miesta na spísanie si vlastného cestopisu. Etapa 1: vytlačenie cestopisnej knihy o hradoch a zámkoch Etapa 2: prihlásenie rodín do dobyvateľskej partie Etapa 3: hradné stretnutia dobyvateľských rodín na hradoch a zámkoch s animačným programom, kde sa im odovzdajú ich denníky Etapa 4: motivácia rodín a vyhlásenie týždňových, mesačných rodinných výziev Etapa 5: prijatie rodín za právoplatných dobyvateľov a odovzdanie odmien počas záverečnej hradnej korunovácie

Viac

Malí farníci

Hrdina: ThDr. Július Marián Prachár

Organizácia: Rímskokatolícka cirkev - farnosť Bratislava-Rusovce

Projekt je zameraný na podporu komunity detí a mládeže v Rusovciach. Cieľom projektu je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách, ktoré vedú dobrovoľníci. Konkrétne aktivity zahŕňajú: - prípravu spevu, zapojenie na detských omšiach a stretnutie s deťmi a mládežou na mesačnej báze - pravidelnú nedeľnú katechézu s deťmi - realizáciu kultúrnych, vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre aktívne trávenie voľného času - napríklad veľkonočné tvorivé dielničky, príprava programu pre deti v rámci akcie Noc kostolov, detské divadelné predstavenia, karneval pre deti a pod. - zveľadenie priestorov farského ihriska

Viac

Viac zvukov pre nepočujúce deti

Hrdina: Ľubka Majtánová

Organizácia: NepočujúceDieťa.sk

"Vaše dieťa nepočuje." Táto diagnóza zmení ročne skoro 200 rodín na hrdinov bojujúcich s časom. Častokrát aj s veternými mlynmi v zdravotníctve, sociálnom systéme, predsudkoch okolia. Ich túžbou je neostať v bubline ticha. Ich snom lepšia budúcnosť pre svoje dieťa. Ich výzbrojou sú informácie a podpora, ktoré im umožnia spraviť správne kroky v správny čas. Chceme byť s nimi a v krízových chvíľach im ponúknuť podporu. Vzdelať ich v tom, čo aktuálne potrebujú nepremeškať. Formou, ktorá je im najviac dostupná. Preto kombinácia offline vzdelávania a online e-bookov dostupných aj z izby v pôrodnici, či detskej izby doma.

Viac

Bez obalu!

Hrdina: Žofia Kutlíková Jakubová

Organizácia: Pestrec

Odpad sa stal jednou z ústredných tém ochrany životného prostredia. Produkuje ho každý z nás a každý je schopný jednoduchými krokmi obmedziť jeho množstvo. Projekt Bez obalu! bude zameraný na intenzívnu niekoľko mesačnú spoluprácu s vybranými zapojenými domácnosťami v Zlatomoraveckom okrese, ktoré budú počas 3 mesiacov znižovať svoj odpad a hľadať ekologickejšie alternatívy v ich každodennom živote. Okrem týchto domácností bude Žofia spolupracovať so školami interaktívnou formou vzdelávania o odpade a so širokou verejnosťou. Projekt tematicky nadväzuje na úspešný projekt realizovaný v BA, teraz sa však presunie do iného regiónu.

Viac

Škôlkarsky vodičák

Hrdina: Janka Mičušíková, Ing.

Organizácia: Mesto Bytča (pre Materská škola Hliník nad Váhom, Bytča)

Zámerom projektu je položenie "základného kameňa" vzdelávania detí materskej školy i ostatných detí obce v oblasti dopravnej výchovy, a to formou situačných a zážitkových aktivít na dopravnom ihrisku. Dopravná výchova a praktický tréning pod vedením dospelých pomôže k nadobúdaniu základných návykov správania sa v rôznych dopravných situáciách. S cieľom vytvárania uvedomelého vzťahu k cestnej premávke, zmyslu pre ochranu a pomoc druhému v reálnych dopravných situáciách chceme vytvoriť v školskom areáli dopravné ihrisko. Za týmto účelom je potrebné na školskom dvore položiť asfaltový koberec, vyznačiť zvislé a vodorovné dopravné značenie, dopravné prostriedky a ochranné prostriedky pre deti.

Viac

Učme sa nájsť si prácu

Hrdina: Michaela Valicová

Organizácia: Podnik medzitrhu práce - Šanca pre všetkých, n.o.

Cieľom projektu je podporiť zamestnanosť sociálne znevýhodnených banskobystričanov so zreteľom na Rómov prostredníctvom prepojenia zážitkového kariérového poradenstva, sociálneho poradenstva a vzdelávania. Toto sú kľúčové nástroje pre zlepšenie postavenia sociálne znevýhodnených na trhu práce, a tým zlepšenia ich sociálnej situácie. Druhou nepriamou skupinou sú ich rodinní príslušníci a komunita, ktorá bude ich výsledkami v pozitivnom ponímaní ovplyvnená. Zároveň bude vytvorený priestor pre všetkých, ktorí potrebujú podporu a pomoc pri prekonávaní bariér v súvislosti s hľadaním a nájdením zamestnania.

Viac

Vegánske hody 2019

Hrdina: Martin Smrek

Organizácia: OZ VEGÁNSKE HODY

Vegánske hody, ktoré Martin založil a rozvíja, sú festivalom udržateľného a ohľaduplného jedla, ktoré ľuďom po celom Slovensku približuje chutné rastlinné stravovanie. Na podujatí návštevníci a návštevníčky spoznajú to najlepšie z rastlinnej kuchyne, ale aj kozmetiku netestovanú na zvieratách, či udržateľné čistiace prostriedky. Súčasťou podujatia je aj sekcia kuchárskych talentov, v ktorej sa mladí nadaní ľudia predstavujú so svojim kuchárskym umením a získavajú skúsenosti a odhodlanie potrebné pre spustenie svojho vlastného udržateľného a rastlinného podnikania. Vstup na podujatie je tradične voľný, takže možnosti spoznať rastlinné stravovanie sú otvorené aj pre zvedavcov.

Viac

HOLÍČSKE MEGALITY – kamene zabudnutého času: Spoznaj a chráň svoju históriu

Hrdina: PhDr. Rudolf Irša

Organizácia: Spoločnosť Charyma

Vyhotovíme viacjazyčnú webovú stránku informujúcu o náleze pravekej svätyne v Holíči a o existencii voľne prístupného Lapidária zostaveného z veľkých megalitických kameňov v parku v centre mesta. Webová stránka sprístupní návštevníkom z celého sveta populárnou formou odborné informácie o objave, ktorý je v strednej Európe unikátom. Prispeje k propagácii dejín mesta, regiónu a Slovenska doma aj v zahraničí a k ochrane objektu rozšírením vzdelania návštevníkov a domácich obyvateľov. Súčasťou projektu je vyhotovenie 3D modelu svätyne. Stránka bude vyhotovená v spolupráci s objaviteľom objektu, PhDr. Rudolfom Iršom, ktorý napísal dve knihy o Holíčskej svätyni a tri knihy o dejinách mesta Holíč.

Viac

Pod jednou strechou

Hrdina: Jana Karľová

Organizácia: Občianske združenie Gaštanový koník

Účelom dotácie bude realizácia nácviku programu, zakúpenia krojov a realizácia tvorivých dielní zameraných na staré rómske a nerómske remeslá na ktorých budú spolupracovať seniori a detí z rómskej a nerómskej komunity. Vytvorené výsledky pracovnej činnosti budú predané na Vianočných trhoch a finančný výťažok bude použitý pre dve rodiny v regióne - rómsku a nerómsku. V rómskej rodine z osady Podskalka pri Humennom pomôžeme pri zakúpení dreva na zimu a na lieky pre prastarú mamu, ktorá sa po smrti dcéry a vnuka vo veku 80 rokov stará o 3 pravnúčatá. V nerómskej viac detnej rodine chlapcovi zo sociálne znevýhodneného prostredia so zrakovým postihnutím.

Viac

Rozbehnime skauting v Stupave

Hrdina: Richard Dvorský

Organizácia: 104. zbor Bratislava Ružinov

Projekt je zameraný na rozvoj skautingu v Stupave. Cieľom je vytvoriť priestor pre zmysluplné trávenie voľného času, aktivity budú viesť mladých ľudí k hodnotám skautingu, ich osobnostnému rozvoju a zodpovednému prístup k životnému prostrediu. Skauting má za cieľ nájsť a vychovať budúcich vodcov, čím sa projekt stáva dlhodobo udržateľným. Pre skautský oddiel chceme zabezpečiť outdoorové vybavenie, ktoré bude využívané pri spoločných aktivitách a pomôže zatraktívniť program a rozšíriť jeho možnosti. Richard bude pôsobiť ako vodca oddielu. Do projektu bude prispievať svojou aktívnou účasťou na schôdzkach, výletoch a vedením skautského letného tábora. Využije tak svoje dlhoročné skúsenosti.

Viac

Mlynoviny

Hrdina: Ján Šutý

Organizácia: Kvapka pre medika

Projekt Mlynoviny má za cieľ priniesť študentom všetky informácie potrebné k štúdiu na jednom mieste. Na našej web stránke nájdu informácie o MHD, denné menu, pracovné ponuky, ďalej môžu sprostredkovať výmenu ubytovania, možnosti o akciách a podujatiach pre mladých. Súčasťou je aj burza, v rámci ktorej by sme sa chceli sústrediť najmä na študentskú literatúru v dostupnej cene. Taktiež bude súčasťou redakčný portál, kde budeme študentom prinášať články z rôznych oblastí, ktoré sú pre nich zaujímavé. Výsledkom bude spolupráca so širokým spektrom portálov, web stránok a fór, čo zároveň rozšíri možnosti používania medzi absolventmi.

Viac

Radosť objavovať

Hrdina: Pavol Koprda

Organizácia: P-MAT

Cieľom projektu je podnietiť v mladých ľuďoch radosť z objavovania matematiky a prírodných vied a tým u nich vzbudiť motiváciu k ďalšiemu rozvoju. V rámci projektu poskytneme deťom možnosť zažiť kvalitné a moderné vzdelávanie. Urobíme to formou jednodňových aktivít na 20 vybraných školách po celom Slovensku. Zároveň pripravíme pobytové akcie pre deti z celého Slovenska, kde formou zážitkových hier budeme rozvíjať kritické a logické myslenie, kreativitu a prácu v tíme. Paľo bude projektovým manažérom celého projektu. Zabezpečí koordináciu dobrovoľníkov, lektorov a bude garantom pripraveného programu. Zároveň zabezpečí zdroje na dlhodobé fungovanie.

Viac

Zaži trnavské remeslá.

Hrdina: Monika Štofejová, rod. Gregorová

Organizácia: Zlata priadka, n.o.

Hlavným cieľom projektu je organizovať voľnočasovo-vzdelávacie kurzy pre deti a mládež, od predškolského veku ,zamerane na tradičnú kultúru a remeslá trnavskej oblasti, ako napr. tkanie na krosnách, hrnčiarstvo, podmaľba na sklo, medovnikárstvo, paličkovanie. Poznávaním tradičných remesiel a kultúry našich predkov chceme rozvíjať povedomie identity detí a ich vlastných koreňov v EU kontexte. Chceme im skvalitniť voľný čas. Projekt bude prebiehať formou kurzov, tvorivých dielní a prednášok, 2-krát týždne v materských školách v Trnave počas 04-10/2019 a 2-krát týždne v parku v časti Kamenný Mlyn počas leta 07-08/2019. Hrdina bude aktívne zapojený ako koordinátor dobrovoľníkov a lektor.

Viac

Detský svet vedy a techniky

Hrdina: Iveta Csicsolova

Organizácia: Centrum voľného času

Hlavným cieľom projektu je vzbudenie záujmu detí a mládeže o vedu a techniku, o moderné digitálne technológie a robotiku vo voľnom čase. Vybudovanie Detského sveta vedy a techniky s odbornými klubovňami so zameraním na vedecko-technické aktivity, čím sa skvalitní úroveň vzdelávania v oblasti vedy a techniky v záujmových útvaroch a klubovej činnosti pod vedením nášho hrdinu - Ivetky Csicsolovej. Prínosom bude dostupnosť moderných digitálnych technológií aj pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia a podpora študentov pri profesionálnej orientácii a výbere škôl s technickým odborným zameraním. Hrdina projektu bude odborným garantom a realizátorom projektu.

Viac

Šachta Terézia svieti a odovzdáva energiu

Hrdina: Ing. Peter Sárinec

Organizácia: Starohorský banícky cech RICHTERGRUND

Nesnaží sa len o záchranu dnes už torzálneho diela – objektu ( strojovne) kolesnice. Prostredníctvom malých úprav objektu do sprístupnenia, bezpečnosti a hygieny návštevníkov, doplnením pódia a privedením elektrickej prípojky, prostredie a objekt získa na možnosti organizovať rôzne formáty kultúrnych a návštevníckych aktivít v sugestívnom prostredí. Umožní sprístupniť a spropagovať nezvyčajné technické dielo. Akceleruje prospešné aktivity v súvislosti s mikropriestorom zo strany obce a združení. Lokálny iniciátor zohrá v diele kľúčovú úlohu. Nielen pri manažmente prác a návrhov, či osobnom podiele na práci, ale aj pri organizovaní kultúrnych aktivít a prezentácii baníckych tradícií.

Viac

MATEJKO - knižnica do vrecka nevidiacich

Hrdina: Roman Martinovič

Organizácia: Stopka n.o.

Na pošte balík so zväzkami ťažkej knihy. Prinesiete ich domov, prečítate, zabalíte, prihodíte lístok na novú knihu. A zase pošta, domov, čakanie, pošta a nový balík. Toto nie je retro príbeh, ale realita, v akej žijú mnohí nevidiaci dodnes. Ich prístup k literatúre-kultúre je obmedzený ich schopnosťou orientácie i rýchlosťou pošty. Nehovoriac o veľkosti kníh, kde aj Modlitbičky od Rúfusa v Braillovom písme majú cez 2 kg. Spolu s Romanom – vedúcim vývojového tímu, chceme v Stopke vyvinúť jednoduchý hardwarový sťahovač a prehrávač digitálnych kníh, ktorý by mohli používať nevidiaci bez ohľadu na ich technické zručnosti. Knihy im tak z knižnice doručíme za pár minút priamo do ich vrecka.

Viac

Apidomček

Hrdina: Kvetka Legerská

Organizácia: BeeLom Včelia farma

Cieľom nášho projektu je zlepšiť vzťah detí k prírode a to výchovou o životnom prostredí – rozvíjať chápanie prírodných a ľudských systémov a ich interakcií, prostredníctvom včiel ako jedného veľkého spoločenstva sociálne vychovávať. Pozitívne formovať postoje a hodnoty a viesť k individuálnej zodpovednosti a pozitívnemu konaniu.Chceme vytvoriť priestor na zlepšenie zdravotného stavu a odstránenia stresu pre deti pomocou ležania na úľoch a dýchania včelieho vzduchu v špecializovanom apidomčeku. Včely upravujú energiu biopoľa človeka. Počas apiterapeutickej exkurzie sa deti dozvedia základné poznatky o včelách, o pozitívnych vplyvoch včelých produktov na zdravie človeka.

Viac

Ihrisko a oddychová zóna

Hrdina: Monika Hulenová

Organizácia: Združenie rodičov pri ZŠ Za kasárňou

Často sa stáva, že riaditeľka našej školy sedí a debatuje so žiakmi. Počúva ich a snaží sa vytvárať potrebný priestor preto, aby sa deti realizovali aj mimo školských lavíc. Práve z týchto rozhovorov vznikla potreba zabezpečiť mladším deťom priestor na hru a starším priestor na oddych a relax v areáli školského dvora. Chuť riaditeľky vytvoriť oddychovo - hravú zónu pre žiakov, nás, rodičov motivovala, aby sme navrhli tento projekt a snažili sa ho aj zrealizovať.

Viac

Pod správnou strechou

Hrdina: Matej Lukáč

Organizácia: NAD TÝM - Červená Studňa, o.z.

Ako občianske združenie pôsobiace v sedle Červená Studňa v Banskej Štiavnici, máme rozbehnutý projekt komunitného turisticko- kultúrneho uzlu. Cieľom projektu je výmena krytiny na objekte budovy hájovne, ako prvý krok k následnej rekonštrukcií objektu pre celoročné využitie.Momentálny stav: odstránený nebezpečný odpad strešná krytina - eternit. Cieľom projektu je zastrešiť aktivity - prednášky,workshopy, čítačky, výstavy pod ,,jednu strechu,, fungovanie toho čo sme rozbehli a robíme prevažne v exteriéri mohli tak robiť celoročne.A toto všetko by nebolo možné bez Mateja, ktorý dáva tomuto miestu dušu, a zo sebe príznačným nadšením bude zodpovedne koordinovať projekt k úspešnému koncu.

Viac

Akadémia Samostatného Života

Hrdina: Lukáš Kvokačka

Organizácia: OZ Barlička

Projektom OZ Barlička z Prešova nadväzuje na doterajšiu prácu s mladými ľuďmi s postihnutím a spojením 8 partnerov vytvára spoločnú Akadémiu samostatného života. Mladých ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím sa snaží pripraviť na samostatný život a trh práce, pričom projekt je zameraný na získanie zručností a vedomostí. Pracuje však aj s ich rodičmi tak, aby svoje obavy pretavili do podpory svojich detí a umožnili im rozvíjať sa aj s ich zdravotným postihnutím. Akadémia k týmto dvom prepojeným skupinám pripája aj okolie, keď pracuje so zdravou majoritou spolužiakov v škole, ako aj na sídlisku v podobe susedských komunitných akcií. Vytvára tak ucelený koncept podpory mladých k samostatnosti.

Viac

Vyhliadka "Pod širákom"

Hrdina: Mgr. Zdenka Prílepková

Organizácia: ekolive, občianske združenie

Projekt Vyhliadky "Pod širákom" je prirodzeným pokračovaním a rozšírením náučného chodníka Párnické jazerá, ako aj EKOcentra Pod širákom v lokalite párnických jazier. Radi by sme vybudovali interaktívnu panoramatickú vyhliadkovú vežu, ako aj doplnili lavičky na trase chodníka. Súčasťou projektu budú aj "hávedníky", ako aj celková bežná údržba drevených prvkov chodníka (mostíky, zábradlia, schody). Keďže návštevníkov v tejto lokalite pribúda, radi by sme vyriešili aj otázku množiaceho sa odpadu a to tak, že tu vybudujeme prístrešok na zber a uskladnenie separovaného odpadu, ktorého súčasťou bude aj EKO tabuľa. Hrdina bude nielen spolutvorcom, ale priamo aj realizátorom a garantom projektu.

Viac

Lodenica Sigord

Hrdina: Martin Miškuf

Organizácia: Čavargy

Projekt Lodenice Sigord je zameraný na oživenie rekreačnej oblasti Sigord, prosredníctvom člnkovania, ktoré tu malo v minulosti dlhú tradíciu. Návštevníkov by sme taktiež chceli informovať o prírodných zaujímavostiach, službách, turistických trasách v blízkom aj vzdialenejšom okolí a podporiť tak cestovný ruch tejto oblasti. Cieľom projektu je vytvoriť turistické infocentrum so službami zameranými na podporu športu a trávenie voľného času v prírodnom prostredí. Náš hrdina je od samého začiatku iniciátorom tejto myšlienky a robí všetko pre dosiahnutie tohto cieľa.

Viac

Všetci nemôžu, ale niekto môže

Hrdina: Anadrea Geseová

Organizácia: Asociácia slovenských arteterapeutov

Projekt sa prioritne zameriava na vzdelávanie v arteterapii. Pracuje s dvomi cieľovými skupinami - študentmi pedagogického a nepedagogického zamerania, ktorí prostredníctvom workshopov získajú základné poznatky v oblasti arteterapie, ktoré môžu využiť vo svojej praxi po ukončení štúdia. Druhú skupinu tvoria arteterapeuti, umelci, sociálni pracovníci, pedagógovia, psychológovia i príslušníci iných pomáhajúcich profesií, ktorí by radi získali základné i nadstavbové informácie v oblasti arteterapie a záleží im na skvalitnení svojej práce s rôznymi cieľovými skupinami. Zároveň plánujeme vytvoriť priestor na zdieľanie skúseností a posilniť tak arteterapiu na Slovensku.

Viac

Roztápanie našich bariér

Hrdina: PaedDr. Noščáková Ľubica

Organizácia: Pohodovo, o.z.

Projekt prepája deti zo ZŠ so seniormi z Domova dôchodcov v spoločných aktivitách, tkroé roztápajú bariéry medzi generáciami. Deti sa spolu s dobrovoľníkmi stávajú súčasťou života DD , prinášajú aktivitu a radosť za múry DD, kde žije mnoho imobilných starkých. Tí im dávajú svoj čas a vzájomne sa obohacujú. Tieto skúsenosti potom deti prenášajú do miestnej sídliskovej komunity, kde sa počas komunitných dní snažia v podobne ladených aktivitách obohacovať si vzájomne život aj s ľuďmi zo sídliska. Spoločné tvorenie a zažívanie radosti tak prispieva k roztápaniu vzájomného "odcudzenia" , ktoré je inak bežnou súčasťou ľudí vo veľkých mestách a mení klímu na priateľsky nastavenú, príjmajúcu.

Viac

Obnovme Rákociho aleju 100 líp v Zborove

Hrdina: Milan Železný

Organizácia: ŠOK, o. z.

Projekt je zameraný na realizovanie druhej etapy obnovy niekdajšej dominanty obce Zborov - slávnej Rákociho aleje 100 líp. V tejto aleji bol objavený aj osobitný kríženec lipy – lipa Rákociho (Tiliaₓrakocziana). Táto významná historická pamiatka zanikla koncom minulého storočia, no pred dvoma rokmi sme s pomocou Arboréta na Borovej Hore vo Zvolene a pána Železného zo Zborova naštepili prvé rákociho lipky. V rámci tohto projektu chceme zabezpečiť dostatočné množstvo lipiek na kompletnú obnovu Aleje v jej historickej podobe. Projektom chceme skvalitniť životné prostredie v obci Zborov a navyše pripomenúť ľuďom slávnu históriu, na ktorú môžu byť právom hrdí.

Viac

Rekonštrukcia vonkajších a vnútorných častí horolezeckej chaty Zádiel

Hrdina: Ing. Jaroslav (Jerry) Pukanský

Organizácia: Rozlomity Klub

Projekt sa zameriava na rekonštrukciu horolezeckej chaty Zádiel, ktorá roky slúžila nielen tejto komunite ako v lete, tak v zime, ale všetkým milovníkom prírody, keďže okrem samotnej Zádielskej doliny tu možno navštíviť Hájske vodopády, či Turniansky hrad. Využitie chaty má obrovský potenciál, no v súčastnosti je obmedzená najmä kvôli potrebe rozsiahlej rekonštrukcie. Najväčšiu pozornosť si vyžaduje úprava fasády, kompletná výmena podlahy v spoločenskej miestnosti a aspoň ochranný náter strechy.

Viac

Moje mesto, moje miesto

Hrdina: Viera Némethová

Organizácia: YOUNG FOLKS LC

Vzdelávanie hravou formou o architektúre a urbanizme zamerané na deti (3. a 4. ročník ZŠ) v podobe pravidelného mimoškolského krúžku, ktorého súčasťou bude postupná realizácia návrhu samotnými deťmi v ich bezprostrednom okolí na sídlisku Dvory v Petržalke. Pre tieto účely bude vytvorený “open-source” pracovný zošit udržateľného urbanizmu. Týmto projektom chceme doplniť a vyzdvihnúť prácu a odkazy našej hrdinky Vierky Némethovej, ktorá už teraz pracuje s deťmi na sídlisku cez Miestnu knižnicu Petržalka a jej aktivity. Poskytne nám svoje odborné rady, priestory a sprostredkuje spoluprácu so ZŠ Prokofievova a pobočkou miestnej knižnice a súčasnými externými prispievateľmi do programu knižnice.

Viac

Projekt Playgrounds

Hrdina: Radovan Križalkovič

Organizácia: REŠTART

Cieľom projektu (pod vedením "hrdinu" Radovana Križalkoviča) je vytvorenie mobilnej aplikácie, ktorá umožní: • Nájsť športoviská v okolí • Vytvoriť tímy, vyhľadať oponentov • Naplánovať aktivity kde treba 2 a viac účastníkov/spoluhráčov/oponentov • Zaznamenávať výkony, sledovať progres a porovnávať sa s inými v komunite/v SR Aplikácia zároveň podporí komunitný rozmer športových aktivít. Sekundárnym cieľom je propagácia športovísk a možností pre športové vyžitie (od basketbalového koša na ihrisku, športové centrá až po tipy na outdoorové aktivity). Užívatelia budú schopní: • hodnotiť ihriská - napr. kvalita terénu a výbavy, prostredie • podieľať sa na správe, údržbe a fungovaní ihriska

Viac

Objavme poklad v človeku a v regióne

Hrdina: Miroslav Lukáč

Organizácia: Centrum sociálnych služieb KA

Veríme, že Krupina a jej okolie v sebe nosí potenciál stať sa vyhľadávaným turistickým miestom. Vnímame, že návštevníci tohto druhého najstaršieho kráľovského mesta majú záujem o jeho históriu, kultúrne pamiatky a prírodné krásy. Našim zámerom je teda príprava turistických trás, zabezpečenie dopravy, sprevádzania a odborného výkladu. Do celého procesu chceme zapojiť zdravotne a inak sociálne znevýhodnených klientov nášho centra, a tak im dať šancu uplatniť svoj potenciál. Sme presvedčení, že každý človek nosí v sebe schopnosti a talenty, ktoré môžu byť veľkým prínosom pre komunitu.

Viac

"Pomocné labky"

Hrdina: Ing. Martin Majer

Organizácia: Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy

Škola prostredníctvom inštruktora, ktorým je nominovaný hrdina, vyberie študentov, ktorí inklinujú k sociálnej oblasti. Následne sa vyberú vhodné psíky, ktoré budú pripravené na návštevy klientov, resp. ľudí ktorí sú telesne, mentálne handicapovaní alebo ľudí starých a opustených. V uvedenom kontexte sa bude využívať pozitívna metóda tzv. animoterapie, teda priaznivého pôsobenia psa na človeka a to prostredníctvom návštev u klientov a vytvorením vzájomnej interakcie, resp. navodeného scenára, ku ktorému bude patriť okrem samotnej prítomnosti psíkov a ich vyhladkanie, aj rôzne triky predvádzané psíkom s možnosťou, aby si to vyskúšal aj samotný klient.

Viac

Zahraj si baseball - najrýchlejšie šachy sveta

Hrdina: Marek Červený

Organizácia: Baseballový klub Angels Trnava

Zámerom projektu je zmysluplné využívanie voľného času a skvalitnenie športového vyžitia detí a mládeže v Trnave a okolí.Projektom priblížime čaro baseballu širokej verejnosti a to formou športových podujatí na novom baseballovom ihrisku na Cukrovej ulici, v materských a základných školách, ale aj na podujatiach organizovaných v meste Trnava a širokom okolí.Podujatia budú organizované ako prezentácie baseballu, pričom si budú môcť návštevníci a široká verejnosť vyskúšať základné baseballové techniky - pálenie zo statívu, hádzanie na presnosť, chytanie.Spolu s Marekom vybudujeme už u najmladšej generácii vzťah k športu a vytvoríme im podmienky pre aktívne využívanie voľného času po vyučovaní.

Viac

Svet vo svete

Hrdina: Mirka Gina Jánošíková

Organizácia: OZ BUBLINA

Projekt "SVET VO SVETE" je zmesou nápadov, ktoré sa nám zrodili v hlavách počas takmer 20 - ročnej praxe s deťmi z detských domovov a 9 - ročného fungovania OZ Bublina, ktoré vnímame ako poslanie. Poslanie sprevádzať deti z detských domovov na ich ceste životom. Byť s nimi, aktívne tráviť náš spoločný voľný čas, rozvíjať ich schopnosti, učiť ich novým veciam. Položiť základný kameň rebríčka hodnôt, či riešenia krízových situácii, ktorými môžeme tieto deti nasmerovať na reálnu a nie ľahkú budúcnosť po opustení detského domova. A o tom je aj náš projekt: tráviť spolu čas na nových miestach,učiť sa, motivovať, zažívať, rozvíjať, tešiť sa a spolu sa stávať lepšími.

Viac

Využiť hluchý priestor

Hrdina: Elena Kaliská

Organizácia: Technická univerzita vo Zvolene

Projekt sa zameriava na využitie "hluchého" miesta medzi oploteným areálom športovísk a cestnou komunikáciou. Na tomto nevyužívanom mieste sa z projektu vybuduje priestor na šport a pohyb - posilňovanie, parkour, stolný tenis či iné aktivity. Cieľom je poskytnúť možnosť deťom, ale aj dospelým a obyvateľom okolitých bytoviek zmysluplne stráviť čas pri pohybovej aktivite. Úloha hrdinu je propagovať šport a pohyb ako neodmysliteľnú súčasť života a trávenia voľného času, vytvoriť podmienky a motivovať k pohybu a športu.

Viac

O psíčkovi a mačičke - výstavba útulku

Hrdina: Petra Longauerová

Organizácia: Zvieratkovo SK o.z.

Hlavnou aktivitou projektu je vybudovanie základnej infraštruktúry útulku pre opustené, zranené zvieratá (predovšetkým psy a mačky). Cieľom je zapojiť do starostlivosti o túlavé, vyhodené zvieratá miestne obyvateľstvo. Hlavne deti a mládež, ale aj seniorov. Samozrejme aj všetkých ostatných, ktorí prejavia záujem. Tento cieľ bude naplnený prostredníctvom ďalšej aktivity, ktorou je zlepšenie, resp. modernizácia web stránky občianskeho združenia, ktorá bude slúžiť na registráciu záujemcov o starostlivosť. Na tejto web stránke by si záujemcovia mohli vybrať konkrétny čas a konkrétne zviera, ktoré chcú vyvenčiť, nakŕmiť, upratať mu koterec alebo sa zapojiť inou formou pomoci.

Viac

Dúha na východe

Hrdina: Zara Kromková

Organizácia: Saplinq oz.

Dúha na východe reaguje na potrebu LGBT mládeže prevažne z Košíc a okolia vyrovnať sa s verbálnym násilím, ktoré sa viaže na ich identitu parcitipatívnym a aktivizujúcim spôsobom. Zara, hrdinka projektu je do projektu zapojená ako komunitná pracovníčka. Vyhľadáva LGBT mládež, pôsobí ako prvý kontakt s organizáciou pre cieľovú skupinu a zároveň pôsobí ako facilitátorka v zácviku. Aktivity projektu zahŕňajú workshop výtvarného umenia, putovná výstava queer art, víkendové vzdelávania zamerané na verbálne prejavy nenávisti a pravidelné komunitné stretnutia pripravené v spolupráci s cieľovou skupinou projektu. Okrem výstavy budú výstupmi projektu aj blogy napísané LGBT mládežou vrámci vzdelávania

Viac

Živé sady

Hrdina: Jana Rojíková

Organizácia: Gemerské grúne, o.z.

Projekt Živé sady znamená oživovanie zanedbaných poľných sadov na Gemeri a v Malohonte ale tiež na oživovanie verejných priestranstiev v súlade s prírodou a ekologickou udržateľnosťou. Chceme aby priestor v obciach ale aj ich chotároch ostal malebnou kultúrnou krajinou, bol pestrý, rozmanitý a zároveň poskytoval priestor pre odpočinok i aktívny pohyb a trávenie voľného času. Chceme aby sa ľudia znovu priblížili prírode - odmenou im bude zdravá úroda ale aj priestor,ktorý bude oázou pre rastliny, živočíchy i človeka. Naša hrdinka bude v tomto príbehu organizátorom školení, ale aj spolutvorcom náučných filmov a materiálov.

Viac

KOLUMBUS - rozvojový program pre mladých

Hrdina: Branislav Kožuch

Organizácia: V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Naším zámerom je vytvoriť a zrealizovať KOLUMBUS - rozvojový program pre mladých ľudí, ktorý bude okrem kompetencií zároveň budovať ich charakter. Chceme ich motivovať k tomu, aby prebrali zodpovednosť za svoje smerovanie a budovanie ich života, a pomáhať im uvedomovať si, že ich život je darom a len oni sú zodpovední za to, ako ho naplnia. Rovnako im chceme poskytnúť priestor pre bezpečné konfrontovanie a budovanie svojich postojov a názorov. Program bude kombinovať inovatívne prvky zážitkovej pedagogiky, workshopy, individuálny mentoring a napĺňanie osobných cieľov, inšpiratívne aktivity, individuálne výzvy, ktoré budú účastníci plniť, a dobrovoľníctvo ako konkrétna forma pomoci.

Viac

Objav seba

Hrdina: Juraj Karcol

Organizácia: Diecézne centrum mládeže MAJÁK

Diecézne centrum mládeže MAJÁK funguje 19 rokov; naším cieľom je naďalej vzdelávať a formovať mladých ľudí. Výchovno-vzdelávacími aktivitami ich podnecujeme k objavovaniu vlastnej sebahodnoty a vedieme k zodpovednosti k životu; učia sa vytvárať vzťahy, priateľstvá a spoločenstvo, cez ktoré môžu rozvíjať svoje talenty a dary. Priestory slúžiace na vzdelávacie a voľnočasové aktivity chceme vybaviť novou modernou technikou a zariadením, ktoré zefektívnia a spríjemnia vzdelávanie mládeže.

Viac

Genesis - Online škola tvorivého písania

Hrdina: Alexander Schneider

Organizácia: Force Majeure

Cieľom projektu Genesis je poskytnúť novým (ale aj ostrieľaným) autorom (nielen) fantastiky možnosť zlepšiť sa vo svojej tvorbe prostredníctvom účasti v internetovej škole tvorivého písania úplne zdarma. Zaregistrovaním sa do systému môže potenciálny autor prejsť lekciami tvorivého písania zameranými na aspekty epického literárneho diela – tvorbou postáv, dialógov, opisov, stavbou deja či špecifickými žánrovými danosťami (fyzikálne zákony v žánri scifi, logické a historické fakty vo fantasy), atď. Alexander Schneider so svojimi širokými skúsenosťami z literárnych workshopov a pod. bude koordinovať celkové smerovanie projektu a prispievať do lektorského a pedagogického obsahu.

Viac

Chcem vedieť...

Hrdina: Pavel Hegedüš

Organizácia: Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble

Chceme vybudovať pre žiakov inšpiratívny priestor na aktívne využívanie voľného času, kde nájdu oddychovú zónu s knižnicou, edukatívnymi, logickými a vedomostnými hrami, technickými stavebnicami a 3D tlačiarňou.

Viac

Úsmev pre všetkých

Hrdina: Barbora Tóthová

Organizácia: Keď môžem pomôžem

Projekt je zameraný na marginalizované skupiny obyvateľstva (seniorov, autistov, ľudí so zrakovým postihnutím, ľudí so sluchovým postihnutím), ktorí majú obmedzený prístup ku kultúrnym podujatiam v meste. Tieto obmedzenia súvisia s ich finančnými a fyzickými možnosťami - nie len z pohľadu cieľových skupín, ale aj organizátorov (organizácií, ktoré sa starajú o dané skupiny, ale aj Kina Úsmev - poskytovateľa kultúrneho podujatia, jeho technických a finančných možností). Cieľom je sprístupniť filmové umenie pre dané skupiny a zároveň ich integrovať medzi bežné obyvateľstvo, prispôsobením premietaní pre ich špecifické potreby a poskytnutím premietaní zdarma pre všetkých účastníkov.

Viac

ŽIVÁ VODA - komunitný outdoorový areál pri rybníku vo Hviezdoslavove

Hrdina: Marek Lackovič

Organizácia: OZ Tri líšky

Cieľom projektu je znovuobnovenie sily Žitného ostrova, ktorú symbolizuje jeho najväčšie bohatsvo - podzemná voda. V tejto etape Chceme vytvoriť vodný prvok – tzv. "Živé žriedlo" alebo "Živú vodu", ktorá bude symbolizovať komunitné bohatsvo, štedrosť komunity voči pocestným a priateľom a ktorá vytvorí mentálnu dominantu obce Hviezdoslavov. Súčasťou bude vytvorenie rekreačnej zóny - revitalizácia drevín a kríkov, odstránenie náletových drevín, menšie kompaktné detské ihrisko s tzv. "preliezkami" z ekologických materiálov s dôrazom na trvalú udržateľnosť, menší hájik/park s lavičkami pre komunitné stretávanie sa a 2ks altánkov s ohniskami pre spoločné komunitné opekačky.

Viac

Skrotiť Draka

Hrdina: Klára Kusá

Organizácia: ViaSua Centrum systemickej prevencie a intervencie

Projekt je zameraný na destigmatizáciu duš. ochorení a ľudí, ktorí im čelia. V úvodne je kampaň búrajúca mýty v centre s Hrdinkou projektu, vlogerkou Klárou Kusou, ktorá sama duš. ochoreniu čelí. V rámci toho prebehne aj nábor 10 aktérov s duš. ochorením a 10 dobrovoľníkov do ďalšej fázy projektu a ich príprava na tovrivé workshopy Skrotiť Draka. Tie s účastníkmi a nami odborníkmi prebehnú vo verejných priestoroch 2mestách 2krajov (BB a BA) kde cez expresívne umenie vyjadrujú ich boj s ochorením a dvíhame povedomie. Záverom Happening prezentuje umelecké výstupy a prepája aktérov komunity. Vo všetkých fázach projektu natáčame videá s účastníkmi i s verejnosťou pre pokračovanie kampane.

Viac

Záchrana a obnova Považského hradného parku.

Hrdina: Marek Turošík

Organizácia: Združenie hradu Bystrica

Záchranou a obnovou historického parku - Považský hradný park, vytvoríme nový atraktívny vstup na Považský hrad. Vyčistíme park od náletových drevín, obnovíme serpentínovú cestičku na hrad, na vytipovaných miestach osadíme drevenný mobiliár s náučným textom, vytvoríme priehľady na krajinné dominanty, sprístupníme park verejnosti.

Viac

O krok ďalej, Lovinobaňa

Hrdina: Monika Tušimová

Organizácia: OZ Margarétka Lovinobaňa

Naša organizácia začiatkom tohto leta zriadila voľnočasové centrum Klub Margarétka. Cieľom tohto centra je ponúknuť rôzne voľnočasové a vzdelávacie aktivity pre všetky skupiny obyvateľov našej obce, čo sa nám aj darí a medzi obyvateľmi sa stáva čoraz obľúbenejším. Naše aktivity chceme neustále rozvíjať a rozšíriť možnosti využívania voľného času a vzdelávania, najmä dovybavenie detského kútika, podnecovať seniorov k aktívnemu využívaniu voľného času, skrášliš malý park uprostred obce pred Klubom Margarétka a rozvíjať vzťah obyvateľov k životnému prostrediu. Týmito formami chceme zabezpečiť, aby naša obec bola príťažlivá a krásna pre našich obyvateľov aj návštevníkov.

Viac

Kinočák

Hrdina: Peter Vlkovič

Organizácia: Nový film

KINOčák bude premietacie auto, ktoré bude prezentovať krátke filmy mladých tvorcov aj za ich účasti. Privedieme menšinovú kultúru aj do oblastí, kde takýto druh podujatı́ nie je zvykom. Po každom premietaní bude diskusia s tvorcami alebo k téme s odborníkmi. Výber toho najlepšieho z krátkeho filmu z festivalu krátkeho filmu Filmová noc na hrade - FNNH ( hrad Šariš )

Viac

S peniazmi múdro

Hrdina: Kristína Boydová

Organizácia: Občianske združenie Prima

S peniazmi múdro má za cieľ pomôcť tej skupine občanov, ktorá chce zmeniť svoju finančnú situáciu a začať ju riešiť systematicky. Najväčším problém komunity s ktorou pracujeme je nízka gramotnosť a často iba základné vzdelanie, čo má za následok nízku finančnú gramotnosť. Dôsledkom týchto javov je obrovská zadlženosť, nevysporiadané finančné záväzky či nedostatok informácií o možnostiach riešenia svojej finančnej situácie. Prostredníctvom projektu chceme zvýšiť úroveň finančnej gramotnosti komunity na sídlisku Kopčany v Petržalke, kde pôsobíme od roku 2005.

Viac

Ideme ďalej

Hrdina: Paulína Mäsiarová

Organizácia: DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Banská Bystrica

Orientačné dni sú trojdňový kurz určený pre triedne kolektívy. Za rok pôsobenia v okrese B. Bystrica pomohol desiatkam tried. Jeho unikátnosť spočíva v jeho cieli - rozvoj osobnosti žiaka ale aj teambuilding celej triedy. Pomocou zážitkových metód napomáha súdržnosti triedy, komunikácii, predchádza konfliktom a iným patologickým javom. Dušou celého projektu je Pauli. Podarilo sa jej rozbehnúť a preniesť do našich podmienok program úspešný v Nemecku i v Čechách. Vytvorila tím dobrovoľníkov, ktorí na profesionálnej úrovni vedú kurzy bez nároku na mzdu. Cieľom projektu „Ideme ďalej“ je pokračovať v týchto kurzoch, lebo vidíme koľko dobra prinášajú nie len žiakom, ale aj rodinám a spoločnosti

Viac

Žijem naplno

Hrdina: Peter Vácha

Organizácia: Nadácia Detského kardiocentra

Nadácia DKC sa o pacientov zaujíma aj po ich prepustení z hospitalizácie. Preto vypracovala projekt, ktorý by poskytoval týmto deťom možnosti ľahšieho zaraďovania sa do života za pomoci terapeutov a špeciálnych pedagógov. Náš hrdina - špeciálny pedagóg Peter Vácha, ktorý spolu s ďalšími odbornými asistentmi pomáha edukovať detičky s chorým srdcom v rámci Slovenska. Skúsenosť s prepracovaným prístupom k výchove a vzdelávaniu takto handicapovaných detí vo svete je veľmi priaznivá a dáva nádej týmto deťom na krajší a plnohodnotnejší život.

Viac

Experiment je zážitok

Hrdina: Jozef Beňuška

Organizácia: Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine

Projekt predpokladá uskutočnenie workshopov pre žiakov základných a stredných škôl žilinského kraja s názvom "Experiment je zážitok". Cieľom je sprostredkovať fyzikálne poznatky "vedecky", bádateľsky, objaviteľsky, ale v prvom rade zábavnou, súťažnou formou s použitím pomerne jednoduchých a nenáročných experimentov, ale prepojených aj s využitím najmodernejších prezentačných a meracích zariadení. Prezentovanie experimentov bude spojené s aktívnym zapojením poslucháčov s cieľom budovať zručnosti pri realizácii experimentov. Hlavný cieľ si stanovujeme odbúrať nechuť žiakov základných škôl k fyzike ako predmetu a poukázať na prínos prírodovedných poznatkov...

Viac

Deti deťom a seniorom

Hrdina: Jaroslava Krukarová

Organizácia: Človek v ohrození, n.o.

Cieľom projektu je vytvorenie priestoru zmysluplne tráviť čas pre deti a mládež z okolia Sveržova žijúcej v generačnej chudobe prostredníctvom ich aktívnej participácie v gospelovej kapele. Projekt taktiež poskytne priestor na formovanie hodnôt, zvyšovanie sebahodnoty a motivácie zapojenej mládeže ako i prekonávanie bariér medzi majoritou a minoritou, keďže koncerty sú naplánované v okolitých komunitných centrách, domovoch dôchodcov a detských domovoch. Prostriedky grantu sa použijú hlavne na nákup hudobných nastrojov, kostýmov a zabezpečenie dopravy na koncerty. Rola Jarky spočíva v koordinácii projektu, ako aj spolupríprave (s deťmi) programu a koncertov.

Viac

Selčania skoky milujú

Hrdina: Martin Mesík

Organizácia: Športový lyžiarsky klub Selce

projekt - výstavba malých mostíkov o veľkosti K9 a K12, ktoré sú určené pre vekovú kategóriu od 5 d 10 rokov, takýto druh mostíkov na Slovensku vôbec neexistujú. Sú základom pre výchovu najmenších skokanov, vo svetových veľmociach v tomto športe sú samozrejmosťou. cieľ - vytvorenie podmienok pre pritiahnutie čo najväčšieho počtu detí. Martin Mesík,ako tvár projektu je trénerem práve tejto vekovej kategórie .

Viac

Plávanie - pohybová liečba vo vode

Hrdina: Věra Čamborová

Organizácia: Piešťanský plavecký klub

Plávanie je integrálnou súčasťou pohybovej liečby vo vode, ak je prispôsobené potrebám dieťaťa a vychádza z jeho mobility, môže sa pokladať za liečebné plávanie. Cieľom projektu je výuka plávania pre deti so zdravotným znevýhodnením vo veku od 3-13 rokov pomocou Halliwickovej metódy. Ide o živú, dynamickú metódu, lektori deti s postihnutím učia základné znalosti pohybu vo vode, zapájajú ich do aktivít vo vode, povzbudzujú ich k nezávislému pohybu a učeniu plávať.

Viac

Darujme si radosť

Hrdina: Júlia Bublavá

Organizácia: Nadácia ŽIVOT

Hlavným cieľom je podporiť našu lokálnu hrdinku pri realizácii podujatí, ktoré organizuje pre komunity žijúce v Starej Turej a jej Podjavorinskom okolí. Jej i skupine nadšencov, ktorí jej pomáhajú plánujeme zorganizovať vzdelávacie semináre zamerané na rast komunikačných zručností, osobnostný rozvoj, prácu ľuďmi so zdravotným znevýhodnením a motiváciiu v práci dobrovoľníkov. Následne si dobrovoľníci budú môcť overiť novo získané poznatky priamo v teréne. Budú mať za úlohu naplánovať, pripraviť a zrealizovať dve podujatia pre rôzne cieľové skupiny. Na záverečnom stretnutí vyhodnotia svoje skúsenosti a predložia návrhy na zlepšenie pri príprave podujatí, ktoré si naplánujú pre rok 2020.

Viac

Aktivity proti nude

Hrdina: PaedDr.Marta Bystricka

Organizácia: ZS Hradna 22 Nove Zámky

Projekt má rozvíjať činnosť školskej klubovne, aktivovať rodičov, žiakov, priateľov školy i zamestnancov k zapojeniu sa do školskej komunity tým, že v čo najväčšom počte budú využívať priestory školy, ponúknuté aktivi-ty a materiálne vybavenie školy zakúpené prostredníctvom projektu a tým efektívne tráviť voľný čas. Zmysluplným trávením voľného času pod-poríme spoluprácu rodiny a školy a prispejeme k rozvíjaniu dobrých me-dziľudských vzťahov. Využívaním materiálneho vybavenia školy zabezpe-číme stolnotenisové stretnutia, činnosť streleckého krúžku, športovanie rodín s deťmi a čitateľské aktivity v školskej knižnici. Naša hrdinka bude súčasťou jednotlivých aktivít.

Viac

Nebojme sa hliny – návrat k našim koreňom

Hrdina: Albert Loydl

Organizácia: Združenie Rondel

Projekt je zameraný na vzdelávanie širokej verejnosti, bez rozdielu veku. V rámci série verejných workshopov si účastníci vyskúšajú prácu s hlinou, naučia sa tvoriť jednoduchými technológiami, zažijú návrat do praveku či stredoveku. Súčasťou budú aj verejné výpaly v peci vykurovanej drevom. Cieľom projektu je povzbudiť ľudí ku kreativite, aby sa nebáli tvoriť, čo je veľmi dôležité v súčasnej konzumnej a pretechnizovanej dobe. Ďalším cieľom je utužovanie rodinných či medzigeneračných, spoločenských vzťahov spoločnou tvorbou a zážitkami. Workshopy sa budú konať pod vedením Alberta Loydla, ktorý sa venuje keramickej tvorbe od začiatku 80. rokov a podelí sa s ľuďmi o svoje vedomosti.

Viac

Tváre mesta

Hrdina: Zuzana Prostredníková

Organizácia: Mareena

Cieľom projektu je vytvoriť otvorenú, informovanú, a aktívnu miestnu komunitu v Starom meste. Cieľom je zvyšovať povedomie o rozmanitosti miestnej komunity, informovať jej členov o situácii cudzincov na Slovensku, a vytvárať priestor na stretnutia medzi rôznorodými obyvateľmi Starého mesta. Chceme ukázať Bratislavčanom bohaté a pestré tváre mesta. Na dosiahnutie cieľov sme zvolili formu cyklu podujatí, ktoré ponesú rovnakú tému a cieľ: Aktívne spolužitie v rôznorodej miestnej komunite. Ukončením cyklu bude mestská hra určená pre širokú verejnosť, a festival ktorého cieľom je podporiť susedské vzťahy v rozmanitej miestnej komunite. Úlohou hrdinu bude koordinovať jednotlivé aktivity projektu.

Viac

Večerné jazzové ateliéry

Hrdina: Boris Čellár

Organizácia: Porta Artium

Zámerom projektu je podporiť zdieľanie skúseností medzi špičkovými slovenskými jazzovými hudobníkmi a študentami hudby. Projekt predpokladá uskutočnenie dvadsiatich interaktívnych ateliérov pod vedením renomovaných slovenských jazzových hudobníkov, počas ktorých budú študenti vedení k tvorivému prejavu v tradícii rôznych jazzových škôl. Ateliéry budú prebiehať vo forme hrania v ansámbli, pod pedagogickým vedením. Vyvrcholením dielní bude spoločný koncert účastníkov a pedagógov. Hudobník a organizátor jazzového diania Boris Čellár tu vystúpi ako lektor, organizátor a motivátor. Ako zakladateľ portálu Jazz.sk, organizátor cien Esprit, či súťaže Jazz START UP môže ovplyvniť úspešnosť projektu.

Viac

Na konci svitá

Hrdina: Zuzana Dobošová

Organizácia: Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti

Tanec je pohybová forma vyjadrenia pocitu a považuje sa za najprirodzenejšiu reakciu ľudského tela na hudbu. Našim cieľom je príprava inovatívneho tanečného divadla Na konci svitá, vyjadrujúceho problematiku 2.svetovej vojny využitím aktuálnych trendov v oblasti tanca. Oboznámiť žiakov škôl ale aj širokú verejnosť s históriou trochu inak, ako len faktami. Aktivizovať mladých ľudí, aby vedeli svojim telom a tancom vyjadriť emócie a naučiť ich aktívne využívať voľný čas. Zakúpením tanečnej podlahovej krytiny, svetiel, výrobou kostýmov, hudby a kulís zabezpečíme udržateľnosť projektu a prispejeme ním ku dlhodobému skvalitneniu súboru. Tanečné predstavenia budú dlhodobým prínosom pre komunitu.

Viac

Mám na to byť hravý

Hrdina: Peter Černák

Organizácia: Gymnázium Ladislava Novomeského

Náš projekt sa zameriava na oblasť nových interaktívnych vzdelávacích prostriedkov, foriem a metód vyučovania, zmysluplné trávenie voľného času, rozvoj sociálneho.cítenia. S podporou hrdinu ukážeme kolegom výhody pre žiakov atraktívnej, metódy vyučovania - Game Based Learning. Učenie sa hrou zaradíme do vyučovacieho procesu viacerých vzdelávacích oblastí. Príprava učiteľov na vyučovanie sa bude realizovať formou workshopu a prednášky, pri ktorých vyučujúci získajú zručnosť učiť HROU. Študenti budú zapojení do rôznych tvorivých aktivít v prospech. Okrem vzdelávania projektom podporíme rozvoj afektívnej zložky osobnosti (verbálna komunikácia, sociálne väzby, komunikácia v komunite).

Viac

Rozhýbme sa a oživme spoločne to, čo nás spája

Hrdina: RNDr. Lenka Škarbeková

Organizácia: Gymnázium, SNP 1, Gelnica

Cieľom nášho projektu je vytvoriť priestor na aktívne angažovanie mladých ľudí v záležitostiach podpory a rozvoja miestnej komunity, vzbudiť záujem a aktívne zaangažovať študentov do vybudovania outdoorovej fitness zóny a vlastným návrhom edukačných informačno-náučných tabúľ v oblasti Turzova s baníckou tradíciou. Zámer má za úlohu viesť k mobilite, iniciatívnosti, zodpovednosti za to, ako sa nám v meste žije a k efektívnemu tráveniu voľného času inovatívne v prírodnom prostredí. Prostredníctvom úpravy a inštalácie lavičiek a edukačných tabúľ Ekohľadačky okolia Gelnice v lokalite Turzov (ako srdcovej záležitosti Gelničanov) prispejú k zatraktívneniu vychádzok a podporia rozvoj geoturizmu.

Viac

Dobrá úradníčka a jej hostia v UniverSaali na FiF UK

Hrdina: Monika Filipová

Organizácia: Univerzál

Cieľom projektu je predstaviť študentom Univerzity Komenského fungovanie štátnej a verejnej správy a možnosti, ktoré ponúka absolventom VŠ z rozličných odborov. Fungujúca štátna a verejná správa s iniciatívnymi, motivovanými a vzdelanými úradníkmi je jedným z dôležitých nástrojov modernizácie štátu a plnohodnotného fungovania Slovenska v rámci EÚ. M. Filipová sa okrem OZ Univerzál angažuje aj v OZ Dobrý úradník, ktoré založila. Séria besied moderovaných M. Filipovou, ktorá na ne pozve mladých úradníkov z rozličných oblastí štátnej správy má prispieť k tomu, aby mladí ľudia nevnímali abstraktný "štát" negatívne, ale ako možnosť priložiť ruku k dielu v úsilí spraviť zo SR moderný štát.

Viac

Lepšie v našom meste...

Hrdina: Mgr. Michal Majcher

Organizácia: Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta

Projekt Lepšie v našom meste... je zameraný na sprístupňovanie a budovanie priestoru, ktorý bude slúžiť ľuďom rôznych vekových kategórií. Sprístupníme už hotové ihriská a vybudujeme rôzne zóny pre detí, mladistvých aj dospelých. Tieto priestory budú pod naším dohľadom každý deň sprístupnené verejnosti a budeme v nich realizovať rôzne súťaže, workshopy a podujatia. Tvárou a gestorom nášho projektu bude Mgr. Michal Majcher. Nakoľko ide o zanieteného športovca a aktivistu v zmysle budovania a zlepšovania vzťahov v komunite budeme s ním spolupracovať pri vytváraní jednotlivých zón, pri organizovaní rôznych súťaží a podujatí zameraných pre rôzne vekové kategórie.

Viac

MOTHER FLOWER FUTURE

Hrdina: Peter Ďubek

Organizácia: MOTHER FLOWER

Súťažou MF FUTURE budujeme hodnotu prírody u žiakov na základných školách, čím dvíhame potrebu ochrany a prevencie životného prostredia a otvárame diskusiu na tému ekológie u učiteľov aj rodičov. Rozvíjame kompetencie detí ako komunikatívnosť, tímová práca, zlepšenie organizačných zručností a kreativitu. Minulý rok žiak Branislav Granec napísal vetu, ktorá sa stala našim mottom:Keď raz zodvihneš odpad zo zeme, tak už žiadny nikdy nevyhodíš! Čím Spájame teoretické vedomosti získané v škole s praktickými skúsenosťami ochrany prírody.Najlepšie triedy v škole dostanú za dobre vykonanú prácu udržateľné nádoby na desiatu a fľaše.Víťazná škola zažije deň v BIOfarme a získa BIOplastový putovný pohár

Viac

Detský knižný klub

Hrdina: Eva Lavríková

Organizácia: Základná umelecká škola Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou

Cieľom projektu je založenie knižného klubu pre deti a mládež na sídlisku Dubnička. Fyzickou súčasťou projektu bude knižná búdka v exteriérových priestoroch areálu školy, ktorá bude slúžiť na voľné zapožičiavanie a výmenu kníh zameraných primárne na detského čitateľa. Slúžiť bude všetkým sídliskovým deťom. V interiéri školy má vzniknúť čitateľský kútik s knižnicou. Okrem toho sa tu bude pravidelne raz mesačne stretávať detský knižný klub, ktorého úlohou bude diskutovať o vybraných detských tituloch spolu s príležitostnými workshopmi či inými zážitkovými sprievodnými aktivitami. Zámerom je u detí vzbudiť záujem, podporovať a rozvíjať lásku ku knihám, čítaniu a príbehom..

Viac

Informačné úle a medové raňajky

Hrdina: Marek Urban

Organizácia: Slovenský zväz včelárov ZO Nitra

Cieľom projektu Informačný úľ a medové raňajky je informovať zainteresované osoby do včelárenia ale aj laickú verejnosť, čo sa deje v posledných rokoch so včelami. Včely musíme chrániť a pomáhať im pri ich najdôležitejšej činnosti a to opeľovanie rastlín. Zároveň je možné urobiť hlbší prieskum a porovnať rozličné životné prostredia, kde umiestnime informačné úle, pričom informácie z nich budú zdrojom nových poznatkov pre verejnosť, študentov a včelárov. Formou ochutnávky včelích produktov ako je med, peľ, propolis chceme deťom priblížiť zdravý životný štýl. Život včiel ukážeme deťom prostredníctvom Montessori dielničiek na tému včelárenie v škôlkach a základných školách.

Viac

PARAMISA (rozprávky)

Hrdina: Monika Frišničová

Organizácia: Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave

Naša hrdinka Monika je mladá žena, ktorá sa napriek svojmu handicapu angažuje v práci s rómskou mládežou. Býva a pracuje v rómskom pastoračnom centre v Čičave. Projektom chceme zaktivizovať rómske mamičky, deti a mladých do "Monikiných aktivít". Vytvoríme divadelné scénky, zostavíme detský zbor, namaľujeme obrazy, zrealizujeme nácviky, kurzy a nahráme krátke divadielka s piesňami pre vysielanie televízie. Projekt zahŕňa tri oblasti: 1. Výtvarná oblasť - ikonopisectvo (sakrálne umenie) 2. Hudobná oblasť - hudobný doprovod k divadlu / rozhlasová hra 3. Divadelná oblasť - bábkové divadlo

Viac

Rozumiem - teda som

Hrdina: Barbara Randušková

Organizácia: Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich

Tento pilotný projekt v danej problematike je prvým krokom k rozšíreniu informácií, vzdelávaniu a k osvetovej činnosti v oblasti duševného zdravia a prístupnosti osobnej psychologickej pomoci Nepočujúcim v ich prirodzenom jazyku - posunkovom jazyku. Hlavnou aktivitou projektu bude zorganizovanie besied na túto tému za účelom identifikovania otázok, potrieb, bariér, predsudkov a mýtov v súvislosti s prácou psychológa alebo terapeuta, ktoré poslúžia ako materiál pre spracovanie vzdelávacích videí v tejto tematike. Rola hrdinky, ako prvej psychologičky na Slovensku, ktorá ovláda slovenský posunkový jazyk, bude tieto informácie sprostredkovať a rozšíriť možnosti takejto pomoci Nepočujúcim.

Viac

Psy deťom

Hrdina: RNDr. Monika Poľanská

Organizácia: Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa

Prostredníctvom vekovo blízkeho kamaráta zoznámiť deti s problematikou týkajúcou sa psov a s tým, čo je potrebné vedieť predtým, ako si zaobstaráme psa. Ide napr. o zoznámenie s rôznymi plemenami, s chovaním psa, reč tela psa, výchovou psa, starostlivosťou o psa. Aktivity so psom sú pre deti atraktívnejšie ako podobné aktivity bez psa, zanechávajú v nich hlbší dojem, sú prínosné v oblasti psychomotorického i psychosociálneho vývinu dieťaťa a sú zmysluplným využitím voľného času. Rovnako snaha komunikovať so psíkom a spolupráca s ním pomáha rozvíjať kreativitu u detí a dáva im pocit vynímočnosti.

Viac

Celoslovenská súťaž v robotike

Hrdina: Adam Kukla

Organizácia: FIRST Global Slovakia, o.z.

Projekt je zameraný na robotiku. Chceme zorganizovať celoslovenskú súťaž v robotike. Oslovené školy z každého regiónu na Slovensku zostavia tím 3 - 5 žiakov (vek od 15 do 17r) a jedného mentora (učiteľ). Úlohou tímu je zostaviť funkčného robota (robotickú sadu dodáme), s ktorým budú súťažiť vo finále v rôznych disciplínach (medzinárodné podmienky súťaže FIRST Global). Víťazný tím poputuje na celosvetové finále (olympiádu). Vlani sa finále konalo v Mexiku, tento rok zatiaľ miesto finále určené nie je.

Viac

Stará jedáleň žije

Hrdina: Eva Jurdíková

Organizácia: Stará jedáleň

Komunitno-mládežnícke centrum Stará jedáleň je bezpečný priestor na trávenie voľného času mladých ľudí a na aktivity komunity v račianskych Krasňanoch. Naša hrdinka Eva prinesie svoje nápady a aktivity, ktorým sa v komunite venuje a ktorým ju stmeľuje a zároveň spoločne dáme priestor aktivitám (nielen) lokálnych aktívnych jednotlivcov a organizáciám pod strechou centra. Budeme otvorení pre všetkých: cez nízkoprahový klub pre mladých s Mládež-ou ulice, pokémonový klub, stretnutia záhradkárov, premietanie filmov, divadlo, cvičenie, aktivity pre rodiny s RC Ráčik, výstavy či koncerty, komunitné podujatia, workshopy, tvorivé dielne či arteterapiu a mnoho ďalšieho.

Viac

O včelách a ľuďoch

Hrdina: David Turčáni

Organizácia: kRaj

O včelách vieme včely.čo a radi sa o tieto vedomosti delíme. Prvá vzdelávacia včelnica na Slovensku, ktorá je v Kokave nad Rimavicou, zážitkovo vzdeláva o význame včiel a opeľovačov pre krajinu. V rámci projektu vznikne nový vzdelávací program o včelách, samotárkach a čmeliakoch, kde bude zážitkovo vzdelávať o ich živote a význame. Vznikne tak centrum vzdelávania o opeľovačoch, kde David Turčáni, hrdina včiel a nášho projektu, bude garantom, propagátorom a lektorom týchto aktivít. Je zároveň zárukou vytvorenia pútavého a zážitkového programu, ktorý vnesie deti do tajomného a fascinujúceho života včiel.

Viac

Veľká tanečná prestávka

Hrdina: Renata Ptačin

Organizácia: Asociácia Bratislava v pohybe

Veľká tanečná prestávka priblíži súčasný tanec a jeho rôzne podoby deťom na základných a stredných školách v Bratislave. Spolu s Renatou Ptačín budeme na vybraných základných a stredných školách v Bratislave počas veľkej prestávky organizovať krátke tanečné vystúpenia, na ktorých profesionálni tanečníci predvedú časť existujúceho predstavenia alebo svojej tvorby. Deti sa s tancom stretnú vo svojom prostredí, nenásilnou a hravou formou, tanec bude príjemným, prekvapivým a vítaným narušením denného stereotypu a prinesie deťom celkom nový zážitok. Chceme prelomiť predsudky voči súčasnému tancu, priblížiť ho deťom a mladým ľuďom, postupne pestovať pre túto umeleckú formu nové publikum.

Viac

Telocvikári školám

Hrdina: Dávid Zeman

Organizácia: Telocvikari.sk o.z.

Cieľom Telocvikari.sk je zapojiť čo najviac telocvikárov. Aby aktívne zdieľali svoje skúsenosti formou videí. Zatiaľ to robí len hŕstka statočných. Radi by sme zapojili školy z celého Slovenska a telocvikárov. Ako motiváciu by sme radi využili balíčky športového vybavenia pre telocvikárov a školy, ktoré sa do projektu aktívne zapoja. Radi by sme investovali aj do videotechniky na skvalitnenie našej tvorby, ktorú môžete vidieť na www.telocvikari.sk.

Viac

Vytvorenie elektronického nástroja na uľahčenie slovného hodnotenia žiakov ZŠ

Hrdina: Miroslava Kiripolská

Organizácia: Edulienka

Edulienka vytvorí elektronický nástroj, ktorý učiteľom v podobných vzdelávacích skupinách a na základných školách, uľahčí vypracovanie hĺbkového slovného hodnotenia žiaka. Ako základ Edulienka využije svoj spôsob slovného hodnotenia, v rámci ktorého hodnotí pokrok detí pri dosahovaní vybraných zručností. V rámci každej z týchto zručností Edulienka zostavila zoznam aspektov správania dieťaťa, ktoré elektronický nástroj umožní spojiť do editovateľného hodnotenia, ktoré možno doplniť o ďalšie kategórie a oblasti hodnotenia. Za vývoj nástroja bude zodpovedný tím pedagógov Edulienky, programátor, dizajnér a UX špecialista.

Viac

Letom svetom s Poľanou

Hrdina: Michal Machava

Organizácia: Občianske združenie Karpatské ochranárske združenie altruistov Zvolen (K.O.Z.A. Zvolen)

OZ K.O.Z.A plánuje pilotný projekt táborov v lokalite UNESCO s cieľom zapojiť do budovania regionálnej identity deti základných škôl. Účelom projektu je zorganizovať 1- dňovú poznávaciu súťaž počas školského roka 2018/2019 a 5 dňový denný tábor priamo v Biosférickej rezervácii Poľana, ktorý im pomôže spoznávať územie interaktívnym spôsobom cez rôzne profesie, ktoré sa o toto územie starajú.

Viac

Zóna zdravia a oddychu pre všetkých

Hrdina: PaedDr Jozef Uchaľ

Organizácia: ZŠ, Školská 2, Michalovce

Našim cieľom je revitalizácii vonkajších priestorov školy. Chceme skrášliť, sfunkčniť a sprístupniť štyri nevyužívané átriá v areály školy. Chceme vybudovať exteriérovú učebňu, bylinkovú a dažďovú záhradu, vyvýšené záhony, pocitový chodník, vtáčie búdky. Pre najmenších vybudovať detské ihrisko spĺňajúce platné normy, pre starších žiakov a seniorov ihrisko na pentaque. Úlohou nášho hrdinu bude koordinácia všetkých činností od prípravnej fázy až po samotnú realizáciu celého projektu.

Viac

Osobná asistencia - máme na to!

Hrdina: Jozef Blažek

Organizácia: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Osobná asistencia dokáže meniť životy ľudí s postihnutím k lepšiemu. Vďaka nej sa aj človek s vážnymi zdravotným problémami môže realizovať a byť prínosom pre spoločnosť. Naším cieľom je dostať tému osobnej asistencie bližšie k ľuďom, preto chceme spraviť veľkú kampaň. Budeme v nej informovať, robiť prednášky a workhospy, vyhľadávať nových asistentov a asistentky, ktorých je veľký nedostatok. Náš hrdina Jožko bude tieto akcie kordinovať, aktívne na nich vystupovať a prepájať členov komunít. Spolu s ním sa pokúsime ukázať, že osobná asistencia má schopnosť meniť k lepšiemu nás všetkých.

Viac

Bezbariérová, inkluzívna športovo-rehabilitačná fitness zóna

Hrdina: PhDr. Marcela Václavková Konrádová, MBA, cert. Mgmt.

Organizácia: Prístav nádeje, o.z.

Cieľom projektu je vybudovanie prvej špecializovanej bezbariérovej, inkluzívnej športovo-rehabilitačnej fitness zóny na Slovensku. Zakúpením cvičebných športovo-rehabilitačných fitness pomôcok a posilňovacích zariadení (so zreteľom na potreby vozičkárov) sa deťom, mladých ľuďom i seniorom s poruchami svalového tonusu a pohybového aparátu zabezpečí bezodkladná rehabilitácia, ktorá môže ovplyvniť ich telesný vývoj aj do budúcnosti a zlepšiť tak ich zdravotný stav. Keďže naše projekty spájajú, zóna bude obsahovať aj komponenty, ktoré dokážu využívať aj ľudia bez zdravotného obmedzenia, čím docielime na jedom mieste inklúziu v praxi. Všetko bude umiestnené v prírode, dostupné všetkým.

Viac

Dokončime spolu čo začal- ŠACH-ovisko, ODDYCH-ovisko

Hrdina: Jaroslav Šuvada

Organizácia: obec Pokryváč

Projekt je zameraný na dokončenie oddychovo športovo prírodno náučnej zóny, ktorý začal už pred troma rokmi náš hrdina. Touto cestou chceme spoločne pomôcť dokončiť čo začal robiť nielen pre občanov našej obce, ale pre ľudí všeobecne. Chceli by sme skompletizovať priestor, aby plnil svoju úlohu - výsledkom by mal byť prístupový chodník, osadenie odtokových žlabov, lavičiek, stolov, smetných košov, stojana na bicykle, a vytvoriť dedinku pre hmyz a vtáčiky. Jaro sa opäť bude aktívne zapájať do projektu nielen svojou manuálnou prácou, ale hlavne jeho schopnosťami presvedčiť, dotiahnuť, vybaviť, urobiť. Chceme toto miesto ponúknuť aj cez turistické mapy všetkým kto o toto miesto prejaví záujem.

Viac

Kto žije medzi nami?

Hrdina: Gabriela Teplická

Organizácia: Obec Jánovce

Naša obec je síce jedna z tých najmenších na Slovensku, o to viac sú tam potenciálne silnejšie zdroje v komunite na mobilizáciu pomoci a podpory slabším. Projektom chceme motivovať a podporiť vznik “siete komunitnej pomoci”. Z našej obce chceme vybrať aspoň 21 osobností rôznej vekovej štruktúry, rodu a povolania, Gabika umelecky pripraví ich “medailóniky osobnosti” (fotografie z ich života a práce a prínosu pre komunitu) a raz mesačne budú prebiehať večerné kluby, kde sa predstavia vždy 3 osobnosti tak fotografiami ako aj osobnými diskusiami (moderovanie kultúrnych večierkov v obci bude mať na starosti spolupracujúce komunitné centrum). Záverom bude zostrih medailónov na webe obce.

Viac

Na vlastných nohách

Hrdina: Ivan Ježík

Organizácia: Nezisková organizácia Voices

Na vlastných nohách je trenčianska séria večerov o rozmanitých spôsoboch realizácie vlastných nápadov umožňujúcich nám robiť to, čo máme radi a na čom nám záleží. V dvojhodinovom moderovanom programe päť rečníčok a rečníkov bezprostredne a uveriteľne rozpráva o svojej práci a skúsenostiach. Hosťami sú profesionáli z kultúrnej a kreatívnej oblasti, sociálni či technologickí inovátori, komunitní lídri a odborníci z humanitných či prírodovedných disciplín. Podujatia podporujú rozvoj prezentačných a podnikateľských zručností, samostatnosť, ľudskosť a zodpovednosť. Rozhovory medzi účastníkmi pomáhajú vzniku nových spoluprác, prispievajú k rozvoju komunity a zvyšujú ekonomický potenciál mesta.

Viac

Zachránia nás deti

Hrdina: Ing. Dana Plášková

Organizácia: Materské centrum Hojdana - Ružinov

Projekt zastrešuje inovatívne vzdelávanie detí a ich rodičov pričom nosnou témou je životné prostredie a jeho ochrana. V dnešnej dobe považujeme za esenciálnu nevyhnutnosť vychovávať čo najviac detí s vedomým vzťahom ku všetkému čo nás obklopuje. Katastrofické ekologické scenáre a prognózy sú desivé. V našom občianskom združení sme sa rozhodli proti nim bojovať osvetou, budovaním ekologických návykov a poctivého prístupu k životu, ktoré deťom budú vštepované nenásilne a zážitkovou formou. Veríme, že ak pozitívne ovplyvníme a vychováme aj malú skupinu ekologicky vedomých detí, tá bude mať možnosť v budúcnosti ovplyvniť väčšiu skupinu ľudí a tento efekt sa bude pozitívne šíriť ďalej.

Viac

Life skills - rozvojový kurz pre stredoškolákov.

Hrdina: Michal Keim

Organizácia: Outward Bound Slovensko

Podľa meraní PISA 2015 vyplýva, že našim deťom nezáleží na ostatných ľuďoch a ich vzťahoch, sme posledná zo všetkých meraných krajín. Tímovú spoluprácu rovnako vnímajú ako nedôležitú (SR obsadila 47. miesto z 56 krajín). Cieľom je doplniť formálne vzdelávanie a rozvíjať mäkké zručnosti. Pôjde o sériu 4 kurzov, pre takmer 100 študentov SŠ z celého Slovenska. Každý kurz im prinesie zvýšenie zodpovednosti, nezávislosti a schopnosti riešiť spoločne prekážky, zlepšenie sebadôvery, rozhodnosti a osobného odhodlania, rovnako objavenie vlastných silných stránok a budovanie pochopenia a tolerancie v kolektíve. Hrdina bude koordinátorom kurzov, garantom bezpečnosti a naplnenia vzdelávacích cieľov.

Viac

Priestor pre tvoje umenie

Hrdina: Monika Lukáčová

Organizácia: ŠtArt, občianske združenie

Chceme spoločne vybudovať komunitné centrum pre všetkých umelcov. Mal by to byť prenajatý dom v BA (ideálne v Starom meste), ktorý bude ponúkať možnosť cvičenia na hudobných nástrojoch, rôzne vzdelávacie workshopy pre umelcov,ktoré budú viesť profesionálni umelci. Realizovali by sa tam tiež výstavy fotografií,pozeranie filmov režírovaných mladými filmovými režisérmi, sústredenia speváckych zborov, orchestrov a podobne. Chceme dať priestor každému druhu umenia a ponúknuť umelcom možnosti sebarealizácie. Hrdinka projektu nájde vhodný priestor a zariadi ho potrebným vybavením, zoženie prvých umelcov, spropaguje projekt a zorganizuje prvé workshopy. Financie z grantu použijeme na rozbeh projektu

Viac

Omama

Hrdina: Monika Podolinská

Organizácia: Cesta von

Najmenšie deti z vylúčených komunít vyrastajú v inakpodnetnom prostredí, kde nezískavajú typy podnetov potrebné na neskoršie zvládnutie školy. V projekte Omama sme preto zamestnali 4 dlhodobo nezamestnané rómske ženy priamo z osád, ktoré sme vyškolili v metódach ranej stimulácie (www.mudrehranie.sk). Každá omama pravidelne poskytuje lekcie v asi 15 rodinách s deťmi do 3 rokov a zároveň posilňuje rodičovské zručnosti chudobných matiek. Hrdinka Monika Podolinská robí kľúčovú rolu mentorky pre omamu Ivetku v Muránskej Dlhej Lúke. Navštevuje s ňou osadu, učí a podporuje ju, aby uspela, pomáha Ivetke v získavaní pracovných návykov a zručností. Vďaka nej sa Ivetke darí a deti lepšie napredujú.

Viac

Zviera nie je vec!

Hrdina: Zuzana Stanová

Organizácia: Aliancia združení na ochranu zvierat

Po zmene (sprísnení) zákona o veterinárnej starostlivosti (známeho ako Zviera nie je vec) a Občianskeho zákonníka je nevyhnutná aplikácia novej právnej úpravy do praxe. V rurálnych oblastiach a vylúčených komunitách chov zvierat väčšinou nespĺňa zákonné podmienky, pričom v niektorých prípadoch ide až o naplnenie skutkovej podstaty trestného činu týrania zvierat. Je nevyhnutné obyvateľov vzdelávať a šíriť osvetu v tejto oblasti. V našom projekte sa sústredíme na vyškolenie komunitných pracovníkov a terénnu prácu v osadách na východe Slovenska, tematicky zameranú na podmienky chovu psov a ich reguláciu, vzhľadom na hygienické, právne a etické riziká súčasnej situácie.

Viac

Dobrá forma

Hrdina: Roman Chrappa

Organizácia: Spolutvorcovia

Projekt Dobrá forma na vysokých školách má za úlohú naštartovať mladých ľudí k aktívnemu a zdravému životnému štýlu. Chce ich inšpirovať k prevzatiu zodpovednosti za vlastný život, motivať k podnikavej práci a priviesť k športu. Dobrá forma je symbolom nášho cieľa. Pre to, aby sme boli v dobrej forme- myšlienkovej- fyzickej, tak musíme niečo urobiť, vyhrnúť si rúkavy a pracovať na sebe. Ak to dokážeme inšpirujeme tak viac ľudí okolo seba. Prednášky a workoshopy na vysokých školách je práve tá dobrá forma osvety športu a zdravého životného štýlu.

Viac

Stop jednorázovým plastom

Hrdina: Róbert Matuška

Organizácia: Agentúra AKNOR

Cieľom projektu je minimalizovanie plastového odpadu na verejných podujatiach prostredníctvom vratných pohárov. Pri organizovaní väčšiny podujatí sa využívajú jednorázové plastové poháre a tým vzniká veľké množstvo zbytočného plastového odpadu. Keďže vratné poháre si organizátori menších podujatí alebo ich predajcovia nemôžu dovoliť zakúpiť v dostatočnom počte, tak by sme radi poskytovali tieto vratné poháre na podujatia BEZPLATNE, a tým znížili množstvo plastového odpadu. Veríme, že týmto projektom pomôžeme znížiť nárast znečistenia našej krajiny a celej Zeme.

Viac

Divadlom za kultúrou a históriou

Hrdina: Mgr. Marian Mikuš

Organizácia: Detská organizácia FÉNIX, o.z

Projekt "Divadlom za kultúrou a históriou "má za cieľ spájať ľudí z komunít a vytiahnuť ich z reality bežných dní. Cez interaktívne divadlo im chceme umožniť zažiť na vlastnej koži históriu, kultúru, spoznať historické postavy/osobnosti, ale aj súčasnosť, dianie okolo nás a ukázať divadlo, metódy techniky ako nástroj neformálneho vzdelávania. Projekt je určený širokej verejnosti- deťom, mládeži, dospelým. Bude pozostávať z interaktívných workshopov, detského muzikálu v duchu" deti deťom". V rámci podujatia Historickou električkou za históriou a kultúrou v spolupráci s n.o TREŽ ožije táto technická pamiatka divadlom, kultúrou a históriou, čoho súčasťou sa stane komunita, deti, mladí ľudia.

Viac

Na zelenej lúke

Hrdina: Ľubica Hrustič Karlubíková

Organizácia: Homunkulus

Projekt reflektuje čoraz naliehavejšiu potrebu dnešnej premedializovanej doby vrátiť deti späť do prírody, k hodnotám a kontaktu so sebou v prirodzenom a slobodnom prostredí. Záhradu s veľkorysou rozlohou, ktorú má OZ Homunkulus k dispozícii, chceme premeniť na „outdoorovú učebňu“ určenú pre deti v rôznych formách vzdelávania a ich rodiny. Smerovať tak vzdelávanie detí zo širokého okolia von, do prírody, aby čokoľvek, čím momentálne vo svojom vzdelávaní žijú, mohli realizovať vonku, prirodzene, hravo, tvorivo a zmysluplne.

Viac

Aj my máme na to, aby sme sa dostali z chudoby!

Hrdina: Martin Schulte

Organizácia: TENENET o.z.

Chudobné rodiny sú súčasťou našej práce. Sú to naši klienti, ktorým sa snažíme našimi odbornými psychologickými, sociálno-pracovnými alebo špeciálno-pedagogickými metódami pomáhať dostať sa z ich nepriaznivej životnej situácie. Verejnosť si však nevie predstaviť, čo znamená byť dieťa z chudobnej rodiny, aké to je medzi rovesníkmi, čo znamená byť matka chudobnej rodiny a čo všetko robí pre to, aby uživila svoje deti a ako sa im odborne dá pomôcť, aby to všetko zvládli spoločne s nami. Maťo by okom kamery zachytával dôležité okamihy takýchto rodín, pýtal sa na dôvody, prečo sa dostali do tohto stavu a takýto dokument by pomohol búrať predsudky verejnosti s tým, že každému sa to môže stať.

Viac

Malí Športovci z Veľkého Grobu

Hrdina: Viliam Rigo

Organizácia: Športový klub Veľký Grob

Máme na to, ale zároveň na to nemáme... Naša obec bola vždy malou šedou myškou, veľa sa tu toho nedialo. Deti nemali takmer žiadne možnosti ako aktívne a spoločne tráviť svoj voľný čas. To sa rozhodla zmeniť hŕstka ľudí na čele s našim "hrdinom“ a pripravila pre deti pravidelné športové aktivity. Našim cieľom nie je vychovať z detí profesionálov, chceme im poskytnúť priestor na zábavu, stretávanie sa s priateľmi a šport. Nevyberáme žiadne poplatky, pretože chceme, aby sa k nám mohol pridať každý. U nás si zašportujú malí aj veľkí, dievčatá aj chlapci, nadaní aj „nešportovci“. Veľmi radi by sme zlepšili podmienky v ktorých trénujeme, preto sme sa rozhodli zapojiť do výzvy #mamnato.

Viac

ecosChOOL

Hrdina: Eva Ščepková

Organizácia: EnviroFuture

Chceme, aby z dnešnej mládeže vyrástli zodpovední a proaktívni ľudia, ktorí budú inšpiráciou pre ostatných. Cieľom projektu je zapojiť 50 mladých Banskobystričanov, vzdelať ich a dať im priestor na realizáciu verejnoprospešného projektu. Vzdelajú sa v téme projektového manažmentu, marketingu, time manažmentu, prezentačných zručností, tímovej práce, envirotém a zúčastnia sa 2 exkurzií. V tímoch vypracujú návrhy projektov, ktoré sa budú venovať životnému prostrediu. Následne budú projekt testovať, konzultovať s mentormi a na jeho realizáciu získajú aj financie. Na záver prebehne veľké vyhodnotenie, kde odborná komisia vyberie 3 top projekty, ktoré získajú dodatočné financie na ďalšie aktivity.

Viac

Vysokoškolskí študenti a študentky ako aktívni spolutvorcovia vzdelávania v témach ľudskosti

Hrdina: Katarína Kurčíková

Organizácia: Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Našou víziou je, aby mladí ľudia postupne začali vnímať, že všetky osoby majú rovnaké základné potreby, ktoré však napĺňajú rozmanitými spôsobmi. Pohlavie, kultúra, spoločenské postavenie, národnosť, jazyk, hendikep (a pod.) vytvárajú rozdiely medzi ľuďmi. Na to, aby dokázali existovať v rozmanitom a rýchlo sa meniacom svete, a aby boli spokojní sami so sebou, sa potrebujú stretávať aj s ľuďmi s inou kultúrou a identitou, a byť schopní rozpoznať a spochybniť rôzne stereotypy a predsudky. Uvedený projekt smeruje k dvom cieľovým skupinám. Prvou priamou cieľovou skupinou sú študenti a študentky Pedagogickej fakulty UMB. Druhou nepriamou skupinou sú žiaci a žiačky ZŠ a SŠ.

Viac

Včelársky náučný chodník Ľuborča: „Včelia radosť – naša budúcnosť“

Hrdina: František Begáň

Organizácia: MAS Vršatec

Miesto realizácie Nemšová- časť Ľuborča. Dĺžka 1500m. Vstupom na chodník bude súsošie dvoch medveďov (fotopoint pre turistov). Bude mať 12 náučných tabúľ, sochu sv. Ambróza a lavičky. Trasa povedie k Liboreckému včelínu, kde si turisti pozrú existujúcu včelnicu, hotel pre hmyz a kde sa vybuduje apidomček. Na 2/3 trasy chodník využije násyp starej lesnej železničky. Pridanou hodnotou je napojenie na náučný chodník "Spoznaj svoje okolie a históriu Nemšová- Ľuborčianska dolina". (viac na: www.hubertluborca.sk). Rola hrdinu: nakoľko má skúsenosti s realizáciou projektov využije všetky teoretické, praktické poznatky a manuálne zručnosti. Bude vzdelávať a ďalej šíriť osvetu v oblasti chovu včiel.

Viac

Kôň pre hipoterapiu

Hrdina: Júlia Cingelová

Organizácia: Občianske združenie Momo

Cieľom projektu je kúpa koňa pre hipoterapiu, ktorého bude Júlia trénovať a pre tieto účely pripravovať a následne s ním pracovať s klientami.

Viac

Pumptrack pre všetkých

Hrdina: Martin Boršč

Organizácia: ENJOY THE RIDE

Cieľom projektu "Pumptrack pre všetkých" je v rámci existujúceho cykloareálu vybudovať ďalšiu časť už existujúceho asfaltového pumptracku a zabezpečiť tak kapacitu pohodlného jazdenia,zväčšenia variability a možností tréningu jazdy na pumptracku pre všetkých záujemcov ako aj počas tréningov pod vedením certifikovaných trénerov. Martinova úloha v projekte bude prierezová: od pozície projektového manažéra, cez priameho účastníka aktivít s lopatou v ruke, až po trénera v rámci tréningových workshopov. Do realizácie všetkých aktivít budú priamo zapojení mladí ľudia z komunity,ktorí budú zodpovední za ich realizáciu. Nápad na zväčšenie a rozšírenie možností jazdenia vzišiel z potrieb komunity.

Viac

Bez pamäti niet identity

Hrdina: Sandra Polovková

Organizácia: Post Bellum SK

Projekt má ambíciu priblížiť mladým ľuďom históriu vlastného národa, aby dokázali čeliť súčasnej radikalizácii spoločnosti. V Žilinskom kraji chceme zrealizovať 20 zážitkových workshopov na ZŠ a SŠ. Pre ZŠ ponúkame workshopy "Deň, kedy sa mlčalo" (založený na téme kolektivizácie po 2. sv. vojne) a "Rozhodovanie" (nútená imigrácia, antisemitizmus, xenofóbia) a pre SŠ zase workshopy "Tak toto neprejde" (cenzúra v dobe normalizácie) a "Iba sme sa narodili" (medzivojnové Slovensko). Naša hrdinka Sandra sa aktívne podieľala na vyvinutí konceptu workshopov, ktoré boli nominované na viaceré ceny, a je zároveň ich lektorkou (viedla približne 100 workshopov).

Viac

Zmudri

Hrdina: Julián Gerhart

Organizácia: I AMbitious o.z.

Škola častokrát nedokáže študentov pripraviť na reálne potreby praxe a študenti tápajú nielen v praktických, ale aj občianskych témach. Projekt Zmudri chce na celom Slovensku situáciu zlepšiť cez vytvorenie online platformy s krátkymi videami, v ktorých študenti nájdu odpovede na témy, ktoré počas alebo po skončení školy často riešia (kariéra, občianska angažovanosť, kritické myslenie, psychohygiena). Obsah videí bude krátky, jednoduchý, zrozumiteľný, podaný s vtipom a poskytne študentom práve tie informácie, ktoré hľadajú. Zároveň chce študentom ukázať, že učenie sa nemusí byť iba o memorovaní, ale môže byť aj zábavné.

Viac

Čo by ste chceli zažiť ako dôchodca v domove seniorov?

Hrdina: Eva Okoličániová

Organizácia: ČERVENÝ NOS Clownoctors

Odpoveď na túto otázku nachádzame každý deň, konkrétne Eva a tím zdravotných klaunov. Tou odpoveďou je najmä radosť, naozajstné vypočutie a nájdenie vlastnej hodnoty. Vďaka plánovaným aktivitám v rámci celej krajiny prinesieme nielen seniorom, ale aj personálu, ktorý s nimi pracuje, nové podnety. Práve tieto nové zážitky dokážu prehĺbiť vzájomné porozumenie, empatiu a uľahčiť tak ďalšiu komunikáciu a liečebný proces. 3 dni trvajúci program Varieté pre seniorov vytvorí priestor pre motorické cvičenia, ale aj na mentálne aktivizovanie seniorov. Personál zase v rámci zážitkových workshopov dostane priestor na simulovanie a prežitie situácií, v ktorých sa ocitajú samotní seniori.

Viac

Singletrack Figa Borová

Hrdina: Jan Tekeľ

Organizácia: Slovenská Mountainbikingová Asociácia

Mladí jazdci na bicykloch nás už dlhšie bombardujú s myšlienkou na trasu ktorá by bola náročnejšia ako tie ktoré sme u nás už vybudovali. Chceli by tréningovú trasu pre horské bicykle ktorá by bola porovnateľná aj so špecifickými bike trasami vo svete. Rozhodli sme sa, že teraz je ten správny čas na stavbu tejto novej bike trasy. Komunita jazdcov je tu naozaj veľká, v Prešove vzniká silná generácia jazdcov na horských bicykloch a týmto by sme ju chceli podporiť. Hrdina by bol odborným garantom projektu prítomným na všetkých brigádach, celý projekt by riadil a samozrejme by pri stavbe aj manuálne pomohol.

Viac

Mladí ľudia zodpovedne o drogách

Hrdina: Nikoleta Bedušová

Organizácia: Občianske združenie Odyseus

Projekt je zameraný na mladých, ktorí experimentujú s drogami a žijú aktívnym sexuálnym životom.OZ Odyseus pracuje s touto skupinou ľudí už 17 rokov,v rámci programu SEX/DROGY,ktorý je najstarším preventívnym programom na Slovensku inšpirovaným overenými postupmi zo zahraničia.Aj Slovensko by malo patriť medzi zodpovedné a moderné krajiny,ktoré s mladými ľuďmi hovorí otvorene na témy drog a sexu.Cieľom projektu je pokračovať vo vzdelávacích aktivitách a rozšíriť ich o nové, ktoré mladým ľuďom môžu zachrániť život a ktoré im poskytujú overené informácie.Hlavnou aktivitou je odborné poradenstvo pre mladých ľudí.Hrdinka pracuje priamo v teréne s mladými ľuďmi, kde poskytuje odborné informácie.

Viac

Naučme deti korčuľovať

Hrdina: Martin Cibák

Organizácia: Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z.

V meste Liptovský Hrádok bude 1.9.2019 slávnostne otvorená nová multifunkčná hala s ľadovou plochou. Po dvojročnej príprave a spolupráce Martina Cibáka s vedením mesta Liptovský Hrádok a SZĽH, naše občianske združenie Hokejové talenty plánuje pri príležitosti spustenia haly otvoriť hokejovú prípravku pre deti vo veku od 4 -10 rokov, ktorá bude prebiehať v rámci školského klubu. Zároveň budeme zabezpečovať, prostredníctvom našich kvalifikovaných trénerov, korčuliarsky program pre deti z materských a základných škôl v Liptovskom Hrádku. Projekt nadácie Slovenskej sporiteľne spočíva v pomoci zakúpenia pomôcok pre budúcich korčuliarov a hokejistov v danom regióne.

Viac

Modernizácia a zvýšenie konkurencieschopnosti Sportclubu Slovakia

Hrdina: Radim Kráľ

Organizácia: Mesto Nové Zámky

Lodenica pri rieke Nitra patrí turistickému klubu Prometheus, ktorý ju dal do užívania o.z. Sportclub Slovakia. Lodenica bola v dezolátnom stave a pán Kráľ ju s dobrovoľníkmi a s prispením sponzorov dal do poriadku, vyčistil jej okolie, urobil ihrisko, mólo, vybavil ju preliezkami na posilňovanie. Pre činnosť získal a zrekonštruoval vyradené kajaky, na ktorých teraz trénuje a preteká 31 detí vo veku 8 až 16 rokov. Celá zóna je voľne prístupná záujemcom z mesta i okolia. Na dokončenie však treba opraviť a vybaviť šatne pre deti a na dôstojnú reprezentáciu, zakúpiť aspoň 3 nové kajaky a umožniť ich bezpečné uskladnenie.

Viac

Neseďme doma

Hrdina: Šimon Kupec

Organizácia: Obec Veľké Zálužie

Centrum voľného času Slniečko podporí mladé talenty a dá možnosť deťom a mládeži realizovať svoje potreby pre trávenie voľného času. Mnohé úspechy, ktoré sme dosiahli potrebujú pre svoje rozvíjanie ďalšie materiálne zabezpečenie, nevyhnutné pri tréningu a rozvoji zručností a schopností detí. Šimon Kupec bude počas celého obdobia aktívne pracovať s členmi záujmových útvarov a podieľať sa na realizácii podujatí. Zároveň bude členom organizačnej komisie a pripravovať svoje vlastné projekty. Záverečným športovým podujatím bude detská miniolympiáda s bohatým kultúrnym programom a vyhlásením najlepších športovcov za účasti známych športovcov z Nitrianskeho regiónu.

Viac

Žijeme s autizmom

Hrdina: Mária Helexová

Organizácia: Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom BB /SPOSA BB/

Popri náročnej starostlivosti o syna , chce aj pre ostatných rodičov detí a dospelých s autizmom docieliť posun a to rozvojovými aktivitami ,zmysluplným a efektívnym vyplnením voľného času. Pomôže im to napredovať a stanú sa prínosom pre spoločnosť v tom.

Viac

Zariadenie pre deti s autizmom- vybavenie terapeutických miestností a vzdelávanie terapeutov

Hrdina: Marek Sekera

Organizácia: Na trati, o. z.

V auguste 2018 prešlo špecializované zariadenie registráciou na VÚC, čím bolo oficiálne zaradené medzi poskytovateľov sociálnych služieb. V súčasnej dobe finišujú stavebné úpravy terapeutických miestností. Tieto miestnosti treba materiálne vybaviť a zabezpečiť terapeutom adekvátne vzdelanie a školenia. Časť týchto finančných nákladov nám pomáha znášať viacero menších projektov, avšak stále isté financie chýbajú. Radi by sme pomocou Vášho príspevku dokúpili predmety, zariadenia, školenia, na ktoré nám, žiaľ, ešte chýbajú financie. Špecializované zariadenie spustí prevádzku 2.1.2019 a cieľom je od prvého dňa mať v top stave terapeutické miestnosti a pripravených vyškolených terapeutov.

Viac

Škola bez porazených

Hrdina: Veronika Rabatinova

Organizácia: Detské kočovné divadlo DKD DRaK

Škola bez porazených (T.E.T.) sú kurzy, ktoré chceme adresovať odborníkom, pracujúcim s deťmi (vychovávatelia). V kurze odovzdáme praktické zručnosti, ktoré pomôžu profesionálom pri práci s deťmi. Ide o komplexný model rozvíjania vzťahov, učí pedagógov aj deti ako predchádzať vzniku vzťahových problémov a konfliktov a riešiť ich skôr, ako vzniknú. Zlepšuje klímu v zariadení a prispieva k pozitívnemu formovaniu osobnosti žiakov, zlepšeniu vyučovacích výsledkov. Odhaduje sa, že pedagógovia trávia 50 až 90 % času v detskom domove tým, že sú súčasťou nejakej medziľudskej komunikácie. Väčšina vzdelávaní a kurzov neponúka praktické užitočné zručnosti, ktoré naopak chceme ponúknuť my.

Viac

Mladí pre mladých

Hrdina: Lucia Parcová Šálková

Organizácia: Slovenský skauting, 10.zbor Trstená

Projekt sa zameriava na deti a mládež, ale aj na komunitu, ktorej sú súčasťou. Projekt podporuje prácu a fungovanie skautského zboru, ktorý na svoju činnosť používa rokmi overený avšak moderný program zameraný na rozvoj jednotlivca komplexne a prináša jeho fungujúce metódy medzi čo najväčší okruh mladých. Rovnako vytvára v meste priestor, kde sa členovia komunity môžu stretávať pri rôznych aktivitách a tak aktívne spoločne tráviť čas,navzájom sa obohacovať, rozvíjať a tak búrať rôzne stereotypy. Projekt bude realizovaný vedením Lucie, ktorá má víziu a chuť otvoriť dvere skautskej organizácie a vytvoriť silnú a fungujúcu spoluprácu s ostatnými organizáciami v meste.

Viac

Lomnické čháve.

Hrdina: Tomáš Slebodník

Organizácia: 500 občianske združenie

Kapela Lomnické čháve pochádza z rómskej osady Nový Dvor vo Veľkej Lomnici. Je to osada, ktorá nemá vodovod, kanalizáciu a podmienky na život sú tu naozaj ťažké. Na druhej strane má zopár obyvateľov, ktorých láska k hudbe ženie ďalej bez ohľadu na všetky okolnosti . S chalanmi som sa stretol v apríli 2017 pri príprave nakrúcania filmu KAPELA. Prekvapila ma ich pohostinnosť a čistota. Sme spolu 13 mesiacov a za tento krátky čas sme spoločne urobili veľký progres, v mene kapely, v muzikantskej zručnosti. No potrebujeme pomoc, aby sme dokázali byť samostatní... a tak konečne svetu dokázali že talent a nadšenie tejto kapely sa môže snúbiť v prípade podpory so štastným životom piatich rodín....

Viac

Angažuj sa

Hrdina: Helena Gúberová

Organizácia: Laura, združenie mladých - stredisko Michalovce

Stredisko Laura je pre danú lokalitu výnimočné svojou otvorenosťou a prijatím pre chudobnejšie deti a mladých z mesta a okolitých dedín. Činnosť v stredisku realizujeme bezplatne. Vďaka grantu, spolu s hrdinom, mladými a dobrovoľníkmi, pretvoríme plesnivé a zatečené priestory na príťažlivé, vybavené modernou technológiou. Do projektu chceme zapojiť rodičov detí, dospelých dobrovoľníkov a seniorov, ktorí s nami pravidelne spolupracujú na výchove a vzdelávaní. Hrdina bude realizovať projekt s dvadsiatimi mladými animátormi.

Viac

Wander

Hrdina: Michal Šoltés

Organizácia: Otvorená Hra

Chceme, aby ľudia spolu trávili viac času, viac sa stretávali, viac poznali svoje okolie. Prinášame modernú aplikáciu, hru do vrecka. Cieľom je využiť mobilné telefóny bez ktorých už na ulicu nevyjdeme no zároveň reálne tú ulicu aj spoznávať. Aplikácia hráčov privedie v meste k zaujímavým miestam a zároveň ich zabaví aj úlohou, ktorú majú splniť.

Viac

Radosť zo športu pre všetky deti!... zlepšenie podmienok v športe podporou znevýhodnených detí

Hrdina: Anna Schumichrastová

Organizácia: Atletický club Nové Zámky

Projektom chceme prispieť k podpore detí, ktoré majú výrazné sociálne či zdravotné znevýhodnenie a chcú sa venovať spolu s nami športu. Túto skutočnosť sme zistili v rámci našej praxe, pri osobnom stretnutí s týmito deťmi a pri dotazovanom záujme takýchto detí v rámci našej činnosti. Stretli sme sa s deťmi, ktoré sú z Detského domova a začali sme spolupracovať s Domovom o možnostiach ich výuky včlenením do našich už prebiehajúcich aktivít. Hlásia sa nám deti s diagnózou cukrovky, či rôznymi formami autizmu. Veľmi by sme im chceli pomôcť, no nemáme na to prostriedky. Projektom prispejeme ku zvýšeniu osvety a významu športového vzdelávania detí pre fungovanie integrovanej regionálnej society.

Viac

CHLAP, HRDINA, DUB, STROJ

Hrdina: PhDr. ThDr. Ján Buc, PhD.

Organizácia: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

Projekt je zameraný na vzdelávanie mladých mužov k tradičným mužským vzorom a hodnotám ako pracovitosť, vytrvalosť, rozhodnosť, odvážnosť, zodpovednosť a pod. Pomáhať mužom v ich osobnostnom raste, aby s odvahou a rozhodnosťou dokázali prevziať zodpovednosť za svoje životy, rodiny a zverené oblasti. Zorganizujeme podujatia, kde budeme cez prednášky, rozhovory, príklady dobrej praxe rozvíjať u mužov tradičné mužské hodnoty a následne ich aplikovať do praxe cez manuálnu prácu a opravu vzdelávacieho centra Otcovej stodoly. Hrdina projektu Ján Buc, bude v tomto projekte predovšetkým veľkým vzorom pre mužov a tiež sa bude aktívne zapájať do projektu v podobe vzdelávania mužov počas prednášok.

Viac

Za hranice s hudbou - workshop od mladých pre mladých

Hrdina: Ester Wiesnerová

Organizácia: Za hranice s hudbou

Úspešní slovenskí hudobníci, ktorí študovali na prestížnych zahraničných školách sa delia o svoje vedomosti s mladými na týždňovom intenzívnom hudobnom workshope. Zameraný na žánre, ktoré nie sú na Slovensku dostupné (pop, jazz, hudobná produkcia, písanie piesní a.i.), workshop je na Slovensku jediným svojho druhu. Účastníci zažijú týždeň plný intenzívneho kontaktu s lektormi a špeciálnym zahraničným hosťom (pedagóg z Berklee), individuálne hodiny, interaktívne workshopy, jamy a dokonca si budú mať možnosť zahrať na dobročinnom koncerte! Ester je autorkou nápadu ako aj jednou z lektorov. Tento projekt je krokom k jej dlhodobému cieľu, a to založiť školu populárnej hudby a jazzu na Slovensku.

Viac

SAFARI LEVa

Hrdina: Andrea Hradiská

Organizácia: Občianske združenie MAS LEV, o. z.

Hrdina je autor inovatívnej myšlienky prepojiť moderný prístup k vyučovaniu a podpore lokálpatriotizmu mladých ľudí, a to tak prostredníctvom sociálnych sietí, ako aj reálnym tzv. 6 zmyslovým zážitkom získaným pobytom v území. Jeho hlavnou úlohou je koordinácia procesov, keďže je akceptovaný a prirodzený líder územia. Úlohou potuliek po našom regióne je pútavou a náučnou formou prezentovať územie Miestnej akčnej skupiny LEV (okres Levoča). Hrdina tak vytvorí zaujímavú inovatívnu pomôcku pre školy, kedy formou praktických zážitkov sa budú deti vzdelávať aj hrou (napr. vyskúšajú si prácu s ľanom, pečenie chleba, výrobu oplátok). Profesionálne sa venuje rozvoju vidieka už viac ako 15 rokov.

Viac

O HODNOTE POTRAVÍN

Hrdina: Patricia Černáková

Organizácia: OZ STRUK

Všetci chceme jesť! Máme rôzne vedomosti, zručnosti, skúsenosti. Čo nás spája je JEDLO. Každý človek môže ovplyvniť svoje zdravie, vzhľad krajiny aj ekonomiku regiónu cez jedlo.Projekt spája študentov z rôznych stredných škôl do spoločného výučbového programu.Mládeži priblížime proces produkcie potravín prostredníctvom zážitku a spolupráce s využitím ich rôznorodých tvorivých schopností.Praktické učenie bude prebiehať na farme v Škole permakultúry pod vedením odborných lektorov. Rovesnícke vzdelávanie na ich školách im prepojí vedomosti z rôznych odborov na budúcu uplatniteľnosť človeka pri rozvoji svojho regiónu.Cieľom je nastaviť pilotný projekt replikovateľný pre rôzne stupne vzdelávania.

Viac

Komunitné centrum pre cudzincov v Bratislave

Hrdina: Márija Hrvatić

Organizácia: Cudzinci v Bratislave

Zámerom občianskeho združenia Cudzinci v Bratislave je vytvoriť multikulturálne komunitné centrum v Bratislave od cca 150 m2 s dvoma miestnosťami - jedinečné miesto, kde sa príslušníci rôznych kultúr stretávajú, spoznávajú, vzdelávajú (aj Slovaci, nie len cudzinci). Toto centrum prispeje k zdravšiemu multikulturálnemu prostrediu v meste – vytvorí bezpečný priestor, v ktorom sa môžu ľudia lepšie spoznať a pochopiť cudzie kultúry, ich zvyky a odlišnosti. Všetky aktivity budú vedené bilingválne (v slovenskom a anglickom jazyku) a príklady týchto aktivít sú: tvorivé dielne pre ženy a deti, premietanie slovenských filmov, právne poradenstvo, cvičenie jógy, pilates, aj pre tehotné ženy, prednášky.

Viac

Včasná podpora rodín detí s autizmom v Žiline

Hrdina: Kristína Koršňáková

Organizácia: Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o.

Projektom chceme rozšíriť terénne služby a aktivity smerované na podporu rodín, ktoré vychovávajú dieťa s autizmom v ranom veku. Vzdelávať odborníkov v oblasti terapeutického pôsobenia na deti s poruchami autistického spektra novými terapeutickými spôsobmi, aby boli služby v našom regióne dostupnejšie pre danú cieľovú skupinu. Prostredníctvom projektu chceme šíriť osvetu v bežnej komunite, ktoré je aktuálne vo väčšine prípadov odmietavá, nakoľko nechápe rozmer porúch autistického spektra a jeho vplyv na správanie dieťaťa a prežívanie celej rodiny, ktorá je často sociálne izolovaná.

Viac

Komárno, máme na to!

Hrdina: Jozef Černek

Organizácia: OZ Dramaťák a Rebeli

Inovatívnym spôsobom povzbudíme ľudí k aktivitám, ktoré bežne nerobia, ale “lajkujú” ich na sociálnych sieťach. Vytvoríme sériu 5 podujatí, ktoré priamo podporia náš región a divadelný tábor, ktorý umožní záujemcom priamo vytvoriť úžasné interaktívne predstavenie. 1. Deti, vezmite vašich von! 2. Vezmi dieťa na plecia a bež! 3. Poď a objav, kde žiješ! 4. Veľká mestská tancovačka! 5. Nájdi komárňanský poklad! Letný muzikálový tábor Séria podujatí bude prebiehať počas 5 mesiacov od jari do jesene, vždy v 1. sobotu v mesiaci. Tábor bude prázdninovou aktivitou. Základnou myšlienkou je ukázať ľuďom, ako sa vedia sami dopracovať k výkonom, ktoré poznajú z YouTube, TV či sociálnych sietí.

Viac

Hummel Fest 2019

Hrdina: Krisztina Gyöpös

Organizácia: Spoločnosť Franza Schuberta

V auguste r. 2018 otvorila iniciátorka a umelecká riaditeľka festivalu Krisztina Gyöpös nový veľkolepý medzinárodný festival pre Bratislavu- „Hummel Fest 2018“, k 240. výročiu narodenia bratislavského rodáka J. N. Hummela. V jeho náväznosti pokračuje úspešná slovenská klaviristka v zhmotňovaní svojej myšlienky „Hummel Fest-om 2019“, ako spomienka na jedinečnú osobnosť a „symbol Bratislavy“, so zámerom vytvorenia tradície. Čo znamená pre Salzburg Mozart, to pre Bratislavu Hummel! Naše hlavné mesto je právom hrdé na skladateľa európskeho rangu, ktorého odkaz dodnes zaznieva v mnohých krajinách sveta. Festival zároveň dáva priestor i na propagovanie slovenských umelcov a prácu s mládežou.

Viac

Mladí proti fašizmu

Hrdina: Marek Mach

Organizácia: Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society FOundation

Marekov plán je zachytiť kamerou výpovede pamätníkov holokaustu a historických udalostí najmladšej histórie Slovenska, ktoré by pomohli sledovateľom jeho online stránok s výkladom udalostí, ktoré vyvolávajú interpretačné spory. Okrem časti "orálna história" sa Marek bude venovať produkcii krátkych promo videí pre obsah svojich stránok s cieľom podporiť pro-európsku orientáciu mladých. Treťou časťou je Marekovo "turné" po školách na Slovensku, kde sa s rovesníkmi podelí o svoj pohľad na historické udalosti spolu s presvedčením, že dobrý vlastenec môže kráčať aj inou cestou ako je cesta extrémizmu a nenávisti.

Viac

Školy bez pesticídov

Hrdina: Ivan Iľko

Organizácia: Zóny bez pesticídov, o.z.

Projekt Školy bez pesticídov, je zameraný na formovanie pozitívneho vzťahu obyvateľov k životnému prostrediu a k zvýšeniu ich environmentálneho povedomia. Cieľom projektu je zapojiť školy do procesu znižovania chemických zásahov pri údržbe zelene a komunikácií v školskom prostredí a zabezpečiť funkčnosť vzdelávania v tejto oblasti.. Hrdina projektu Ivan Iľko bude spoluautorom pripravovaných metodických príručiek a lektorom na zapojených školách a metodických dňoch pre učiteľov.

Viac

Roľnícky zjazd - Permakultúrna konvergencia

Hrdina: Václav Petráš

Organizácia: Permakultúra SK

Roľnicky zjazd je stretnutie permakultúrnych dizajnérov a ľudí so záujmom o permakultúru zo Slovenska a Česka. Cez konvergenciu budeme hľadať cesty ako spoločne podporovať trvaloudržateľnosť u nás. Na stretnutí sa udelí ocenenie "Permakultúrny dizajn roka", ktoré pomôže permakultúrnym dizajnérom v ich rozvoji a ukáže svetu, čo všetko permakultúra ponúka. Takiež spoločnou prácou a vedomostami budeme rozvýjať priestor základnej školy v Skalici. V neposlednej rade nadviažeme na Roľnícke zjazdy organizované Dr. Pavlom Blahom v Skalici v rokoch 1906-1913.

Viac

Kultúrny priestor

Hrdina: Norbert Daniš

Organizácia: KC PRIESTOR

Ambíciou projektu je rozširovať vzdelanie detí, mládeže, ale aj dospelých v oblasti kultúry, obzvlášť hudby. Prinášať koncerty, vzdelávacie workshopy a komunitné stretnutia, ktoré dajú mladým ľuďom možnosť tvoriť, vzájomne sa inšpirovať a spoznávať bližšie umenie. Zábavnou, trpezlivou a prirodzenou formou sa o výuku postará klavírny virtuóz a pedagóg hry na klavíri Mgr.art Norbert Daniš DiS.Art, ktorý sa svojím inovatívnym spôsobom vedenia mladšej generácie dokáže priblížiť a rýchlo si získať publikum. Projekt nám pomôže priniesť do regiónu a do mesta svieži vánok kultúry. Rovnako pomôže mladšej generácii pracovať so svojimi strachmi, ako napríklad s trémou z prezentácie či zo socializácie.

Viac

Škola Harmónia

Hrdina: Eva Kyšková

Organizácia: OZ Lackovci

V neďalekom mestečku Rajecké Teplice chceme založiť Umeleckú školu, keďže takýto typ školy v meste nie je. Deti sú nútené dochádzať do iných miest, alebo na umeleckú výchovu rezignovať. Mesto má potenciál nielen v liečivých termálnych prameňoch, ale aj v talentovaných ľuďoch, ktorí tu žijú. V regióne fungujú viaceré folklórne skupiny, existuje miešaný zbor, dychovka a kapely, ktoré hrajú populárnu a tanečnú hudbu. Je dôležité, aby sa pre tieto zoskupenia vychovával dorast. Chceme založiť školu, kde budú pedagogicky pôsobiť umelci z regiónu, ktorí budú svoje umenie sprostredkovávať ďalším generáciám.

Viac

Turzov flow trail

Hrdina: Dominik Gramantík

Organizácia: Hornonitrianske stopy

Turzov flow trail v Bojniciach. Trail sa nachádza v lesoch nad Bojnickým zámkom, ktoré vlastnia kúpele v Bojniciach. Jedná sa o rozsiahlejšiu stavbu trate - umelo vybudovaný flow trail (klopené zákruty, vlny...), navrhnutý tak, aby si na nich zajazdili aj začiatočníci, ale aj skúsení jazdci. Ako prístup bude vybudovaný výstupový trail. Prvú časť cyklotrasy sa nám podarilo vybudovať v dátume od 11.6. - 30.6.2018, avšak z plánovaných 2km sa nám v tomto období podarilo vybudovať 700m. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli prihlásiť náš projekt. Ako sa do projektu zapojí hrdina? Bude jednať s ľuďmi o prípadnej podpore, bude nás koordinovať a samozrejme sa nevyhne ani fyzickej práci.

Viac

Revitalizácia tradičného podbránia mestského domu

Hrdina: Peter Kasman

Organizácia: Aktívny PARK Rajec

Tradičné podbránie mestského domu, v ktorom sídli OZ Aktívny PARK (APR) chceme zveľadiť, revitalizovať a upraviť tak, aby sme v ňom mohli realizovať aktivity, ktoré charakterizujú činnosť APR. Pravidelné aktivity (od týždenných až po denné) podporujú rast komunity v oblasti lokálneho farmárstva, zdieľanie a poznávanie nových výrobcov a predaja ich výrobkov v mieste výroby. Konaním verejných, umelecko-remeselno-vzdelávacích a artrových eventov (výstavy, prednášky, divadlo,...) týchto ľudí, organizácie združujeme, niektorým poskytujeme priestor pre výrobu. Hrdina s podporou APR tieto eventy ideovo i technicky tvorí a stálym kreovaním vytvára nové spojenia aktivít, ľudí, remesiel a umenia.

Viac

Spolu na kolesá

Hrdina: Viktória Rakar Danicsová

Organizácia: Prúty

Zámerom nášho projektu je zatraktívnenie a zároveň sprístupnenie cyklistiky širokej verejnosti. Ako združenie, ktoré spolupracuje s viacerými sociálne slabšími rodinami, vieme, že pre niektoré rodiny je vlastniť bicykle luxus. Chceme však podporiť aj u nich túto aktivitu (aktívny voľný čas s rodinou)a sprístupniť ju doslova každému. Preto máme v pláne nakúpiť niekoľko bicyklov, ktoré budeme ako OZ skladovať, servisovať a zdarma požičiavať týmto rodinám spolu s príslušenstvom. Náš hrdina ako predseda združenia sa zapojí do projektu od jeho začiatku:cenový prieskum,vytvorenie vhodného miesta na skladovanie, nákup, vytvorenie systému požičiavania ,požičiavanie,servisovanie

Viac

POHYB je môj životný štýl

Hrdina: Igor LIba

Organizácia: Občianske združenie LIBA ACADEMY 11

Projekt je zameraný na motiváciu detí k pohybu, láske k pohybu a športu. Finančná podpora aktivít pomôže pri zabezpečovaní propagáciu správnych zásad životného štýlu mladej generácie formou rozvoja telesnej kultúry a športu. Pravidelnými tréningami vytvára akadémia návyk na pohyb, ktorý je veľmi dôležitý i do ďalšieho ich života. Okrem pravidelných tréningov zabezpečuje pre svojich zverencov hokejové súťaže, ale i rôzne iné aktivity mimo ľadu, kde majú možnosť sa viac spoznať. Učia sa navzájom si pomáhať, akceptovať sa, porovnávať ale i vedieť zabojovať spoločne ako kolektív. Igor Liba je súčasťou celého projektu. Jeho skúsenosti a osobnostné vlastnosti sú užitočné pre naplnenie cieľov.

Viac

SPOLOČNE ZA ŽIVOTOM

Hrdina: Kristína Španová

Organizácia: SMILE n.o.

SPOLOČNE ZA ŽIVOTOM je projekt so vzdelávacím cieľom. Zámerom je vytvoriť vzdelávacie programy pre rodičov a detských pacientov, ktoré im uľahčia obdobie doliečovania a podporia ich na ceste k čo najrýchlešiemu návratu do bežného života. Plánujeme vytvoriť vzdelávacie videá z oblastí ošetrovania, možné komplikácie po transplantácii a sekundárne následky liečby, psychohygieny, stravovania po transplantácií a športovej aktivity počas a po liečebnom procese. Vzdelávacie videá budú pripravené odborníkmi, ale aj samotnými deťmi a mladými ľuďmi s transplantovanou kostnou dreňou. Budú umiestnené na platformy transplantaci.com a rodicia.com podľa zamerania jednotlivých videí.

Viac
Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia