Superar Slovakia

Medailón Superaru Slovakia

Marek Kapusta je občiansky aktivista z Banskej Štiavnice. V mladosti spolu s otcom založili nadáciu, ktorá sa venovala zeleni, neskôr sa ako dobrovoľník dostal do povojnovej Bosny, ktorá v ňom zanechala silný emotívny zážitok. Odvtedy Marek ostal v treťom sektore, pri občianskych aktivitách.

V Banskej Štiavnici pomáhal vybudovať komunitné centrum vo vyčlenenej osade rómskej komunite. Chcel sa venovať deťom. Projekt sprevádzala okrem výučbových aktivít aj hudba a umenie. Pri nej Marek zistil, akým silným prostriedkom a spojovateľom medzi ľuďmi môže byť práve hudba. Aj vďaka hudbe sa projektu podarilo spojiť Rómov s nerómami, čo bol dovtedy nedosiahnuteľný cieľ. Projekt sa, žiaľ, nepodarilo dlhšie udržať a po piatich rokoch zanikol. Deti, ktoré boli do projektu zapojené, mali výborné výsledky. Marek vedel, že ak s nimi nebudú ďalej pracovať, môže celé ich snaženie vyjsť nazmar.

Situáciu zachránil fakt, že aktivity projektu komunikoval širokej verejnosti, vďaka čomu prišla v roku 2013 ponuka z Viedne. Tam fungoval hudobno-vzdelávací projekt Superar. Vďaka aktivitám z minulosti to bola pre Mareka jasná voľba – pokračovať tam, kde skončil – prácou so sociálne znevýhodnenými deťmi. Projekt Superar ponúkal kvalitné hudobno-umelecké vzdelanie deťom, ktoré si to nemôžu dovoliť, a zároveň spájal deti zo znevýhodneného prostredia s deťmi strednej triedy.

Priestor pre využitie princípov projektu Superar sa najnovšie snaží Marek aplikovať aj v škole v Plaveckom Štvrtku, ktorý je známy napätím medzi Rómami a nerómami. Problémom škôl, akou je tá v Plaveckom Štvrtku, nie je len segregácia, ale aj nedostatočná predškolská príprava detí, problémy so sústredením a zvládnutím učiva. Superar sa stal súčasťou výučbového programu štyrikrát do týždňa. Výuka prebieha výhradne v skupinách a zúčastňujú sa na nej deti z bratislavskej školy a deti zo školy z Plaveckého Štvrtka. Cieľom je vytvoriť spoločný hudobný zbor zložený z detí z dvoch výrazne sociálne odlišných skupín. Na hodinách Superar sa venujú najmä spevu, no občas sa venujú aj hudobným nástrojom alebo modernému tancu.

Aj keď to znie neuveriteľne, hudobné vzdelanie, aké ponúka Superar, pomáha deťom prekonať rôzne hendikepy pri vzdelávaní, zlepšuje ich výsledky v škole, motiváciu k učeniu a ich disciplínu.

V Slovenskej sporiteľni nás projekt Superar oslovil vďaka rovnakým príležitostiam, ktoré poskytuje deťom zo znevýhodneného prostredia v oblasti vzdelávania, kultúry a umenia. Projekt zároveň podporuje rozvoj talentu a multikulturalitu detí. Veríme, že je obrovským prínosom nielen pre deti, ale pomáha aj v scitlivovaní verejnosti voči tejto problematike na Slovensku. Aj preto podporujeme tento výnimočný projekt už druhý rok.

Živica

Viac

TK Danube

Viac

Aj ty máš na to zmeniť Slovensko na modernú krajinu.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia