Živica

Medailón Živice

Petra Ježeková mala k prírode vždy blízky vzťah. Cítila voči nej zodpovednosť a zároveň mala potrebu motivovať ľudí okolo seba, aby k nej neboli ľahostajní. Dnes je certifikovaná ekoporadkyňa z mimovládnej neziskovej organizácie Živica. To však nie je všetko – Petra stojí za zrodom projektu Mestské včely i za mnohými ďalšími.

Petra sa k Živici dostala v roku 2002. Jej kamarátka ju vtedy pozvala pridať sa do mladej organizácie, ktorej ambíciou bolo vytvoriť priestor pre spojenie človeka s prírodou a ich spoločné súznenie. Petru to oslovilo natoľko, že neváhala ani sekundu a pridala sa tiež. V tom čase sa Živica skladala z trojčlenného tímu. Dnes tím Živice tvorí už 31 osobností z rôznych profesijných oblastí, od environmentalistov, filozofov či žurnalistov.

V roku 2013 sa Petra rozhodla vytvoriť výnimočný projekt Mestské včely, ktorého cieľom je vytváranie priestoru pre tému ochrany opeľovačov, zdieľanie informácií o problematike včiel a jej prepojenie s bežnou verejnosťou. Dôležitou víziou projektu je vedome motivovať ľudí k údržbe mestskej zelene. V rámci projektu osadili už niekoľko úľov, ktoré Petra spolu s dobrovoľníkmi umiestnila na strechy, balkóny, záhrady, či parky. Znie to možno paradoxne, ale v súčasnosti vyhovuje včelám aj mestské prostredie. Hlavnou príčinou je čoraz väčšie používanie pesticídov vo vidieckych častiach Slovenska. Mestské prostredie často ponúka včelám oveľa širšiu ponuku kvetov, vďaka čomu včely produkujú kvalitný med.

Nadácia Slovenskej sporiteľne spolupracuje s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica od roku 2016. V rámci projektu Rozbzučíme Slovenskú sporiteľňu sme sa preto rozhodli osadiť mestské úle aj k nám na strechu centrálnej budovy Slovenskej sporiteľne. Okrem projektu Mestské včely Nadácia Slovenskej sporiteľne realizuje so Živicou aj vzdelávacie aktivity na témy biodiverzita, ochrana životného prostredia, udržateľnosť zdrojov a iné. Zároveň naša banka podporuje aj projekt Zelená škola, ktorého garantom je Živica.

Superar Slovakia

Viac

TK Danube

Viac

Aj ty máš na to zmeniť Slovensko na modernú krajinu.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia